Foreign Students - Quebec Experience Program - ICP Immigration Inc.

براساس آمارهای استانی و فدرال، برنامه های مهاجرتی مختص استان کبک یکی از سریع ترین مسیرهای جذب دانشجویان خارجی (به عنوان مهاجر) است. این دسته از متقاضیان که در شرف اتمام تحصیلات خود از یکی از مؤسسات آموزشی استان کبک میباشند، می توانند از امتیازات این برنامه استفاده کنند.
جهت احراز شرایط، لازم است که متقاضیان آشنایی نسبی (در حد متوسط) به زبان فرانسه برای مکالمه و درک مطلب باشند. پس از دریافت برگه رسمی قبولی از طرف دولت استانی کبک (CSQ)، متقاضیان باید نسبت به ارسال درخواست صدور ویزای اقامت دائم به دولت فدرال اقدام نمایند.

تجربه کار و تحصیل در کانادا

برنامه متخصصین ایالت کبک

برنامه متخصصین کانادا


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

الزام دانش زبان فرانسه برای همسران متقاضیان PEQ

کبک بررسی و پردازش درخواستهای دریافت شده برای تمدید و یا صدور CAQ های تعلیق شده را موقتاً آغاز می کند

آخرین تغییرات برنامه تجربه داران کبک