اخبار مهاجرتی کانادا درنیمه اول ژانویه 2015

از آغاز سال 2015 برنامه های مهاجرتی و شهروندی کانادا همانطورکه انتظار میرفت دست خوش تغییرات شده لذا به برخی از مهمترین اخبار در زیر اشاره میگردد.

صدور اجازه کار بدون شرط برای همسران متقاصیان برنامه مهاجرتی ا ز طریق تکفل همسر از داخل کانادا قبل از اخذ اقامت دائم

اداره مهاجرت به صورت آزمایشی برای یک دوره یکساله از اغاز 2015 به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر و تحکیم وضعیت اقتصادی خانواده اقدام به صدور مجوز کاربدون محدودیت برای همسران متقاضیان برنامه مهاجرتی تکفل که در انتظار دریافت مجوز اقامت دائم خود درداخل کانادا بسر میبرند ، نمود . بر این اساس کلیه متقاضیانی که درخواست تکفل آنها پس از 22 دسامبر 2014 دریافت شده است شامل این روند تغییرخواهند شد و حداکثر طی 4 ماه مجوز کار خو را دریافت خواهند نمود. این نوع مجوز باز ، به متقاضیان اجازه می دهد تا در زمانی که درخواست اقامت دائمشان در جریان است بدون هر گونه محدودیتی برای هر موقعیت شغلی و یا هر کارفرمایی مشغول به کار گردند.

جزئیات برنامه مهاجرتی استان نوااسکوشیا اعلام شد

استان نوااسکوشیا جزئیات نحوه پذیرش خود را برای سال 2015 اعلام کرد: این استان نیزهمانند بسیاری از استان های دیگر کانادا بابهره مندی از برنامه مهاجرتی " ورود سریع " و همچنین سهمیه پذیرش خود در سال 2015 از طریق برنامه منتخبین استانی این امکان را خواهد داشت تا بر اساس نیاز بازار کارو اقتصاد این استان متقاضیان علاقه مند به اقامت و کار در این استان را انتخاب نماید . براساس سهمیه اعلام شده این استان در سال 2015 برای 1050 متقاضی واجد شرایط پذیرش صادر خواهد شد. متقاضیان این برنامه مهاجرتی بر اساس عوامل : تحصیلات، مهارت و تسلط به یکی از دو زبان رسمی کانادا ، تجربه کاری، سن، عوامل سازگاری و پیشنهاد کار از یک کارفرما در استان نوااسکوشیا ، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

علاوه بر این دارا بودن حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت ( یا معادل آن به صورت نیمه وقت) در طی 5 سال اخیر در یکی از 29 شغل مورد نیاز این استان نیز از دیگر شرایط مطرحه میباشد. لیست مشاغل مورد نیاز که هر لحظه قابل تغییر توسط استان خواهد بود به قرار زیر است:

 • • Financial Auditors and Accountants
 • • Financial and Investment Analysts
 • • Human Resources Professionals
 • • Purchasing Agents and Officers
 • • Geoscientists and Oceanographers
 • • Civil Engineers
 • • Mechanical Engineers
 • • Electrical and Electronic Engineers
 • • Industrial and Manufacturing Engineers
 • • Computer Engineers
 • • Information Systems Analysts and Consultants
 • • Database Analysts and Data Administrators
 • • Software Engineers
 • • Computer Programmers and Interactive Media Developers
 • • Web Designers and Developers
 • • Civil Engineering Technologists and Technicians
 • • Mechanical Engineering Technologists and Technicians
 • • Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
 • • Drafting Technologists and Technicians
 • • Engineering Inspectors and Regulatory Officers
 • • User Support Technicians
 • • Registered Nurses
 • • Physiotherapists
 • • Occupational Therapists
 • • Medical Laboratory Technologists and Pathologists’ Assistants
 • • Licensed Practical Nurses
 • • Psychologists
 • • Family, Marriage and Other Related Counselors
 • • Financial Sales Representatives

استان ساسکچوان نیزنحوه پذیرش متقاضیان علاقه مند به مهاجرت به این استان در سال 2015 اعلام نمود

این استان بر اساس سه برنامه مهاجرتی : متخصصین ، کارآفرینان و کشاورزان و افرادی که دارای سابقه کار در ساسکچوان میباشند گواهی پذیرش صادر مینماید.

این استان لیست مشاغل مورد نیازمتخصصین خود رااعلام نمود. متقاضیان از طریق اخذ پیشنهاد کار از یکی از کارفرمایان این استان و یا دارا بودن یکی از تخصصهای زیر با حداقل یکسال تجربه کار تمام وقت ، قادر به اخذ مهاجرت از این استان خواهند بود:

  • • Construction Managers
  • • Financial auditors and accountants
  • • Loan Officers
  • • Secretaries (except legal and medical)
  • • Civil Engineers
  • • Mechanical Engineers
  • • Electrical and Electronics Engineers
  • • Mathematicians, Statisticians, and Consultants
  • • Information Systems Analysts and Consultants
  • • Software Engineers and Designers
  • • Computer Programmers and Interactive Media Developers
  • • Chemical Technologists and Technicians
  • • Biological Technologists and Technicians
  • • Agricultural and Fish Products Inspectors
  • • Mechanical Engineering Technologists and Technicians
  • • Construction Estimators
  • • Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
  • • Electronic Service Technicians (household and business equipment)
  • • Drafting Technologists and Technicians
  • • Land Survey Technologists and Technicians
  • • Computer Network Technicians
  • • User Support Technicians
  • • Systems Testing Technicians
  • • University Professors
  • • Business Development Officers and Marketing Researchers and Consultants
  • • Technical Sales Specialists, Wholesale Trade
  • • Contractors and Supervisors, carpentry trades
  • • Contractors and Supervisors, Heavy Construction Equipment Crews
  • • Contractors and Supervisors, Other Construction Trades, Installers, Repairers and Servicers
  • • Supervisors, Motor Transport and Other Ground Transit Operators
  • • Machinists and Machining and Tooling Inspectors
  • • Tool and Die Makers
  • • Electricians (except industrial and power system)
  • • Industrial Electricians
  • • Telecommunications Installation and Repair Workers
  • • Plumbers
  • • Steamfitters, Pipefitters and Sprinkler System Installers
  • • Sheet Metal Workers
  • • Structural Metal and Plate work Fabricators and Fitters
  • • Welders and Related Machine Operators
  • • Carpenters
  • • Bricklayers
  • • Concrete Finishers
  • • Tile setters
  • • Plasterers, Drywall Installers, Finishers and Lathers
  • • Roofers and Shinglers
  • • Glaziers
  • • Insulators
  • • Painters and Decorators
  • • Floor Covering Installers
  • • Construction Millwrights and Industrial Mechanics (except textile)
  • • Heavy-duty Equipment Mechanics
  • • Refrigeration and Air Conditioning Mechanics
  • • Machine Fitters
  • • Automotive Service Technicians, Truck and Bus Mechanics and Mechanical Repairers
  • • Motor Vehicle Body Repairers
  • • Oil and Gas Drillers, Servicers, Testers and Related Workers
  • • Farm Supervisors and Specialized Livestock Workers
  • • Supervisors, Petroleum, Gas and Chemical Processing and Utilities
  • • Supervisors, Food, Beverage and Tobacco Processing

 

آرشیو