آمار گزینش مهاجرین جدید توسط استان های مختلف

استان آلبرتا ، بریتیش کلمبیا و انتاریو محبوبترین استانها در میان مهاجرینی که از طریق سیستم ورود سریع درخواست مهاجرت به کانادا را دارند، به شمار می روند . ناگفته نماند که استانهای ساسکچوان و

نواسکوشیا نیز تلاش بسیاری برای جذب متقاضیان واجد شرایط از طریق این سیستم پذیرش از آغاز تا کنون انجام داده و می دهند. ا

در میان استانها و مناطق کانادا کبک دارای شرایط و برنامه های مهاجرتی متفاوتی می باشد و متقاضیان علاقه مند به مهاجرت به این استان را با فرمول متفاوتی مورد گزینش قرار می دهد.

نمودار زیر نمایانگر گزینش استانهای مختلف در سال 2015 بر اساس برنامه متخصصین ماهر و نیمه ماهر سیستم ورود سریع می باشد. برخی از استانها با درصد گزینش بالاتری مواجه هستند و در زمینه جذب مهاجرین تازه وارد فعالیت بیشتری داشته اند. متقاضیانی که مورد گزینش هر یک از استانهای کانادا قرار می گیرند موفق به اخذ 600 امتیاز خواهند شد. این افزایش امتیاز آنها را واجد شرایط دریافت دعوت نامه برای ارسال درخواست اقامت دائم می نماید و به طور میانگین در طی یک دوره 6 ماهه موفق به اخذ اقامت دائم خواهند شد.

18-4-2016 Provincial Nomination Pir chartبرخی از برنامه های استانی همانند استان نواسکوشیا و ساسکچوان و انتاریو برای متقاضیانی طراحی شده که دارای ارتباطات فامیلی در استان می باشند و باعث تعجب است که این چند استان از استانهایی محسوب می گردند که در سال 2015 بالاترین درخواست را دریافت نموده اند.

ابرنامه های استانی در سال 2016 دارای بالاترین سهمیه طی سالهای اخیر تعیین شده است، با این هدف که فرمول گزینش متخصصین مورد نیاز استانها از طریق سیستم ورود سریع انجام گیرد.

کسب و جمع آوری اطلاعات، کلید اصلی دست یابی به موفقیت متقاضیان علاقمند به مهاجرت می باشد. از جمله اطلاعات ضروری مورد نیاز می توان به اطلاعات مربوط به بازار کار، شرایط کاریابی در استانهای مختلف و نیازمندی های هر استان به متخصصین اشاره کرد. این اطلاعات باعث خواهد شد تا متقاضی هنگام تشکیل پروفایل با هدفمندی بیشتری استان مناسب برای مهاجرت را انتخاب نماید. بدیهی است انتخاب صحیح شانس گزینش و در نهایت اشتغال پس از ورود را مهیا خواهد ساخت.

آرشیو