آمار از دست دادن اقامت دائم مهاجرین به علت عدم حضور در کانادا

بر اساس آمارارائه شده اداره مهاجرت، به طور میانگین سالانه تعداد 1400 برگه اخراج برای دارندگان کارت اقامت دائم به علت عدم حضور فیزیکی در کانادا صادر می گردد. این درحالیست که درصد قبول تقاضاهای اعتراض در این زمینه به دادگاه های بررسی توسط این مهاجرین به منظور دریافت رای مثبت دادگاه وباز پس گیری اقامت دائم، تنها 10 درصد می باشد.

از جمله مواردی که افسران مرزی کانادا در هنگام ورود مسافرانی که دارای اقامت دائم کانادا هستند، با حساسیت مورد بررسی قرار می دهند، تثبیت حضور وی برای حداقل مدت 2 سال در طی یک دوره 5 ساله می باشد. مسافرینی که حضور آنان با تردید مواجه است به اداره مهاجرت مستقر در مرز برای پاسخگویی به سؤالات بیشتر ارجاء داده می شوند.

در صورتیکه افسران اداره مهاجرت پس از بررسی های دقیق به این باوربرسند که مهاجر شرط مدت اقامت لازم در کانادا را دارا نمی باشد، برگه اخراج را صادر نموده ولی فرصت ورود با اقامت محدود به مدت سی روز در کانادا با حق اعتراض را به وی خواهد داد.

بدیهی است در صورت ارسال اعتراض به دادگاه تا اعلام رای قطعی، شخص مربوطه قادر به ادامه اقامت و در غیر اینصورت مجبور به ترک کشور می باشد.

بر اساس آمار ارائه شده اداره مهاجرت در بین سالهای 2010 تا 2014:

* به طور میانگین سالانه 1423 نفر، درهنگام ورود به مرزهای این کشور، قادر به اثبات حضور مورد نیاز برای حفظ اقامت دائم خود نبوده اند. * تعداد 605 نفر دریافت کننده برگه اخراج در سال 2008 شدند. * تعداد 1413 نفر دریافت کننده برگه اخراج در سال 2014 شدند. * بین سالهای 2008 تا 2014 در فرودگاه مونترال 3575 نفر، در فرودگاه ونکوور 972 نفر، و در فرودگاه تورنتو تعداد 439 نفر دریافت کننده برگه اخراج ار کانادا شده اند. * در سال 2008 تنها برای 17 درصد از اعتراضات دریافت شده، رای مثبت دادگاه صادر شده است. * در سال2014 تنها 7.7 درصد اعتراضات موفق به قبول درخواست بررسی مجدد شدند.

لازم به ذکر است مشخص نیست که چه تعدادی از دریافت کننده گان برگه اخراج به مقررات حضور لازم در کانادا واقف بوده اند و چه تعدادی با علم زیر پا گذشتن مقررات اخراج شده اند.

در سالهای اخیر دولت کانادا با بررسی های دقیق موفق به شناسایی روش های جعلی برای اثبات حضوربرخی ازمهاجرین مقیم در کانادا شده است.

به عنوان مثال، در ژانویه 2016 اداره مهاجرت متوجه سوء استفاده از سیستم های اطلاعاتی دولت توسط مردی در هالیفکس استان نوااسکوشیا شد. وی موفق به ایجاد ویروس در سیستم کامپیوتری شده بود تا عدم حضوربرخی از مهاجرین رامخدوش نماید. به عنوان مثال می توان به شماره تلفن و آدرس، پرداخت مالیات و اشتغال در کانادا برای فردی که هیچ زمان اشتغال نداشته است و یا پرداخت صورتحساب های برق و تلفن و اینترنت که هیچگاه مورد استفاده فرد قرار نگرفته بودند، نام برد.

قوانین حضور لازم در کانادا برای مهاجرین مقیم این کشور:

بر اساس قوانین، مهاجر مقیم ملزم به دارا بودن حضور حداقل 730 روز در طی یک دوره 5 ساله می باشد. در برخی از موارد حضور افراد در خارج از کانادا حتی می تواند به عنوان اقامت در کانادا محسوب گردد.

این موارد استثناء عبارتند از:

* عدم حضور مهاجر مقیم در صورتی که به همراه همسر شهروند خود درخارج از کانادا باشد، غیبت محسوب نمی گردد. * عدم حضور فرزندان مهاجر در صورتی که همراه یکی از والدین شهروند خود در خارج ازکانادا باشند، غیبت محسوب نمی گردد. * مهاجر مقیمی که در استخدام یک کمپانی کانادایی، ارگانی فدرالی و یا استانی در خارج از کانادا به صورت تمام وقت مشغول به کار باشد، به عنوان عدم حضور وی در کانادا محسوب نمی گردد. * عدم حضورهمسر و یا فرزندان همراه فرد مقیم کانادا که در استخدام یک کمپانی کانادایی ،ارگان فدرالی و یا استانی در خارج از کانادا به صورت تمام وقت مشغول به کار باشد، غیبت محسوب نمی گردد.

دولت کانادا بر این باور است که مهاجرین ملزم به ایجاد وابستگی دراین کشور که خواهان مهاجرت آن بوده اند، می باشند. بدین دلیل مهاجرین مقیم باید به این اصل توجه داشته باشند که مقررات را رعایت نموده و نسبت به ایجاد شرایط زندگی واستقرار در کانادا اقدام کنند." اخراج از کانادا امری بسیار جدی است و موجب تاثیر گذاشتن در اقامت افراد خانواده و یا جدایی از آنان خواهد شد. "

آرشیو