222 نفر از متخصصین، فارغ التحصیلان و کارآفرینان دعوت به ارسال درخواست اقامت دائم در آخرین قرعه کشی استان بریتیش کلمبیا شدند.

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • 222 نفر از متخصصین، فارغ التحصیلان و کارآفرینان دعوت به ارسال درخواست اقامت دائم در آخرین قرعه کشی استان بریتیش کلمبیا شدند.

222 نفر از متخصصین، فارغ التحصیلان و کارآفرینان در آخرین دوره قرعه کشی برنامه مهاجرتی انتخابی استان بریتیش کلمبیا به مورخ 19 اپریل 2017، دعوت به ارسال درخواست اقامت دائم شدند. از تعداد دعوتنامه های صادر شده 16 عدد مربوط به کارآفرینان و 206 عدد برای متقاضیان تحت 5 زیربرنامه مربوط به متخصصین صادر شده است.

سیستم ارزیابی مهاجران متخصص (SIRS) یک سیستم بر اساس امتیازات است که کاندیداها براساس آن برای هر برنامه انتخاب می شوند. وقتی که کاندیداها برای این سیستم ثبت نام می کنند، هر فرد یک امتیاز کسب می کند و وارد حوزه رقابتی برنامه ای که برای آن انتخاب شده است، می شود (کاندیداها فقط برای یک برنامه می توانند ثبت نام کنند). برای کاندیداهایی که دارای امتیازات بالا هستند، در دوره های قرعه کشی که از طرف استان برگزار می گردد، دعوتنامه صادر می شود. باید به این مسئله توجه شود که دعوتنامه هایی که تحت برنامه های انتخابی استان بریتیش کلمبیا صادر می گردد با دعوتنامه های صادره تحت برنامه اکسپرس انتری فدرال تفاوت دارد.

قرعه کشی برنامه انتخابی استان بریتیش کلمبیا در تاریخ 19 اپریل

21-4-2017 BC

آرشیو