آخرین گزارش گزینش برنامه های استانی از طریق برنامه اکسپرس انتری

بسیاری از استان های محبوب کانادا در میان متقاضیان مهاجرت از آغاز بهار امسال با معرفی برنامه های جدید گزینش مهاجرین، شرایط ساده تری را برای متقاضیان علاقه مند مهیا ساخته اند. متقاضیان متخصصی که قادر به اخذ گواهی گزینش از هر یک از این استان ها گردند، قادر خواهند بود با اخذ 600 امتیاز بابت گواهی گزینش استانی امتیازات خود را در سیستم اکسپرس انتری به میزان قابل توجهی افزایش دهند و در اولویت گزینش در حوزه رقابتی این برنامه قرار گیرند. در حال حاضر استان های انتاریو، ساسکچوان ، بریتیش کلمبیا و نواسکوشیا برنامه های جدید و جذاب خود را اعلام و در آینده نزدیک شاهد ورود استان های دیگر به این مجموعه خواهیم بود .

طبق آخرین گزارش اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، اهمیت برنامه های استانی برای کاندیداهایی است که به فکر انجام گام های بزرگی در جهت اهداف مهاجرتی کانادا هستند. در سال گذشته، یک نفر از هر 4 کاندیدا دعو تنامه استانی دریافت کردند که این نسبت در سال قبل از آن دارای نسبت 1 به 8 بوده است. همچنین، امسال تاکنون استان ها شاهد افزایش تعداد درخواست های جدید کاندیداها در حوزه رقابتی بوده اند.

در طی هفته های گذشته، استان های انتاریو، ساسکچوان، نوااسکوشیا، و بریتیش کلمبیا هر کدام قدم های مهمی در جهت افزایش تعداد مهاجرین از طریق سیستم اکسپرس انتری برداشته اند.

استان انتاریو

در آغاز ماه می 2017، دولت انتاریو اعلام نمود که روند گزینش خود را به صورت هفتگی انجام و برای برگزیده شدگان بلافاصله با صدور گواهی گزینش آنان را به آغاز تشکیل فایل درخواست اقامت دائم دعوت خواهد نمود.

در گذشته، گزینش استان دارای نظم خاصی نبود به همین دلیل در یک دوره یک ساله بین فوریه 2016 تا فوریه 2017 هیچ گزینشی صورت نگرفته بود زیرا این برنامه مهاجرتی تحت بررسی و بازسازی و هدمندی مشخصی توسط مسئولین مهاجرتی استان بود.

برنامه گزینش استان انتاریو بر این پایه بنا گذاری شده است تا متقاضیانی که نسبت به تشکیل پروفایل در حوزه رقابتی اکسپرس انتری اقدام نموده اند، در صورتی که دارای حداقل 400 امتیاز باشند مورد گزینش قرار گیرند. پس از گزینش 6 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تکمیل پروفایل و نام نویسی آنلاین در سایت استان انتاریو اقدام نمایند پس از نام نویسی 14 روز فرصت خواهند داشت تا درخواست خود را ارسال نمایند هزینه دولتی برای بررسی درخواست 1500 دلار می باشد.

استان انتاریو برنامه دیگری برای گزینش متقاضیان فرانسوی زبان دارد که در حال حاضر باز می باشد. متقاضیانی که تحت این برنامه مهاجرتی قادر به ارسال درخواست هستند از الویت گزینش برخوردارند.

ساسکچوان

استان ساسکچوان نیز در تاریخ 16 می، مجددا برنامه گزینش متخصصین مورد نیاز خود را بر اساس لیست مشاغل مورد نیاز باز گشایی و تعداد 600 متقاضی را مورد گزینش قرار داد . این برنامه دارای محبوبیت خاصی است و از آغاز سال تا کنون در سه مرحله با سهمیه های مختلف باز گشایی شد و دوبار در طی مدت کوتاهی با تکمیل سهمیه مجدداً بسته شد. متقاضیانی که دارای یکی از مشاغل مورد نیاز استان هستند و دارای پروفایل اکسپرس انتری می باشند و استان مورد نظر برای اقامت خود را استان ساسکچوان اعلام نموده اند از الویت گزینش برخوردارند .

به طور کلی، دوره های بازگشایی این برنامه از قبل اعلام نمی گردند.

انتظار می رود در ماه های آینده این برنامه مجددا بازگشایی شود.

یکی از شرط های این برنامه، داشتن تجربه کاری در یکی از رشته های مورد نیاز استان برای پذیرفته شدن متقاضی می باشد. داشتن پیشنهاد کاری ضروری نیست و تجربه کاری می تواند مربوط به خارج از کانادا باشد. در قرعه کشی اخیر، استان ساسکچوان لیست مشاغل مورد نیاز استان را بروز رسانی کرد که جدول لیست جدید به قرار زیر می باشد.

20-5-2017 -PNP 1

استان نوااسکوشیا

در اوایل ماه می، استان نوااسکوشیا با معرفی چندین برنامه توجه متقاضیان مهاجرت را به خود جلب نمود این در حالیست که این استان از سال 2015 تاکنون در زمینه جذب مهاجرین غیر فعال بوده است.

این برنامه دارای دو گروه A و B می باشد، که گروه B بدون پیشنهاد کار متقاضیان قادر به درخواست بوده به شرط آنکه حداقل یکسال سابقه کاری تمام وقت و یا پاره وقت معادل، در طی 6 سال گذشته در یکی از 16 رشته مورد نیازاعلام شده در لیست مشاغل استان را داشته باشند.

استان نوااسکوشیا، یک برنامه استانی هماهنگ با اکسپرس انتری نیز دارد که به نام تجربه داران این استان نام گرفته است. این برنامه نیز یک راه دیگر برای دریافت اقامت دائم کانادا برای متقاضیانی است که دارای سابقه حداقل یکسال کار برای یکی از کارفرمایان استان باشند.

20-5-2017 -PNP 2 NS

استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا نیز در سال 2017 هشت دوره گزینش استانی متخصصین از طریق اکسپرس انتری داشته است که در آخرین دوره گزینش مورخ 10 می، 364 نفر از کاندیداها را برای درخواست گواهینامه استانی برگزیده شدند. تفاوت گزینش استان بریتیش کلمبیا با استان انتاریو این است که متقاضیان باید علاوه بر تشکیل پروفایل در اکسپرس انتری در سیستم استان نام نویسی کرده باشند و سپس از اکسپرس انتری انتخاب خواهند شد، در حالی که استان انتاریو پس از صدور گواهی تمایل به گزینش از میان متقاضیان اکسپرس انتری به متقاضیان فرصت خواهد داد تا در سایت استان نام نویسی نمایند.

آرشیو