استان های حاشیه اقیانوس اطلس در دوسال اخیر سریع ‏ترین رشد جمعیت رادر طی دهه گذشته تجربه کرده اند

برنامه های منتخبین استانی در استان های پرنس ادوارد ، نوااسکوشیا و نیوبرانزویک نقش کلیدی را در جذب مهاجرین ‏جدید دارند .

بر اساس آمار ارائه شده توسط شورای اقتصادی منطقه در چند دهه اخیر، میزان سرعت رشد جمعیت دراین استانها در میان ‏دیگر استانهای منطقه در سایه جذب مهاجرین جدید دارای رشد قابل توجهی نسبت به گذشته است .‏
به طور کلی این سه استان، به عنوان استان های حاشیه اقیانوس اطلس کانادا شناخته می شود ودر سال های اخیرتمرکز و ‏تلاش های بسیاری در خصوص جذب و حفظ متخصصین ماهر خارجی و خانواده های آنها انجام داده اند
مهاجرت به نظر میرسد وضعیت کاهش جمعیت در این استانها را به علت کاهش درصد تولد و بالابودن درصد جمعیت مسن را تغییر داده ‏است ‏
به گفته شورای اقتصادی استان های حاشیه اقیانوس اطلس،از سال 1991 تا کنون، تاکید بر جذب و حفظ مهاجرین و ایجاد ‏فرصت های شغلی ، منجربه کاهش خروج مهاجرین از این مناطق برای کسب فرصت های شغلی در نقاط دیگرشده است و ‏به همین دلیل در سال های اخیر رشد جمعیت در این منطقه همواره روند افزایش را طی میکند.
براساس گزارش این شورا، مهاجرت های بین المللی نقش به سزایی در کسب این نتیجه افزایش جمعیت داشته بطوریکه استان ‏پرنس ادوارد در میان دیگر استانهای منطقه بالاترین میزان پذیرش مهاجرین جدید را در بین سالهای 2016 تا 2018 تجربه ‏کرده است. ‏‎
نووا اسکوشیا نیز در همان دوره ، به میانگین رشد جمعیت 0.8 درصد دست یافت . این بالاترین میزان رشد جمعیت از نیمه ‏سال 1908 تا کنون بوده است .‏
استان نیوبرانزویک هم شاهد میانگین رشد 0.5 درصدی در دوره مشابه بوده که این میزان رشد ازاوایل سال 1990 ‏بالاترین میزان رشد جمعیت در این استان محسوب میگردد. ‏


در میان این استان ها، نیوفاندلند و لابرادور تنها استان حاشیه اقیانوس اطلس است که با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده و ‏جمعیت آن به میزان 0.2 درصد کاهش یافته است
براساس گزارش شورای اقتصادی منطقه ‏‎ APEC، برنامه های منتخبین استان ها در استان های حاشیه اقیانوس اطلس کانادا، ‏بین سال های 2016 و 2018 تعداد 22000 تازه وارد را به این منطقه وارد کرده است. این شورا برنامه جذب مهاجرین این ‏مناطق را "موفق ترین منبع جذب مهاجرین جدید" می داند
برنامه منتخبین استانی و یا ‏PNP‏ این اجازه را به استان ها می دهد تا هر سالهُ تعداد مشخصی از متقاضیان درخواست اقامت ‏دائم کانادا را مورد پذیرش قرار دهند.‏
برنامه منتخبین استانی به منظور رفع نیاز های مختلف بازار کار در هر استان طراحی شده است‎.‎
به گفته ‏APEC‏ برنامه مهاجرتی حاشیه اقیانوس اطلس یک طرح ابتکاری دولت فدرال در دو سال گذشته است که هدف اصلی ‏آن جذب متخصصین بین المللی به منطقه حاشیه اقیانوس اطلس می باشد
این برنامه از اواخر سال 2017 موجب پذیرش 1600 مهاجر جدید به این مناطق شده است. متخصصینی که از این طریق ‏موفق به اخذ اجازه کار میگردند و توسط کارفرمایان این استان مورد استخدام قرار میگیرند و در این استان اقامت می گزینند ‏موفق به اخذ اقامت دائم میشوند. این شورا همچنین اعلام کرد هنوز خیلی زود است که بتوانیم قطعا اعلام کنیم که رشد جمعیت ‏در این استانها هم چنان باقی خواهد ماند. ‏

Photo by Adam Śmigielski on Unsplash

آرشیو