پروژه های جدید در جهت حمایت از مهاجران تازه وارد

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، به عنوان بخشی از تعهدات خود در حمایت از ‏استقرار موفقیت آمیز تازه واردین و انسجام آنها با جامعه، 824 پروژه در ارائه خدمات با کیفیت ‏بالا را به تازه واردان در سراسر کشور ، طی 5 سال آینده، ارائه خواهد داد‎.‎

برای مثال، یکی از این پروژه ها از طریق باشگاه پسران و دختران مونکتون ارائه خواهد شد.‏
این سازمان با ارائه خدمات جدید در سنین 13 تا 18 سال در منطقه مونکتون،همکاری خواهد ‏کرد و جوانان تازه وارد و جوانانی که متولد کانادا می باشند را در کنار هم قرار می دهد تا از ‏طریق انواع فعالیت ها همچون، مربیگری، پیشرفت شغلی، تعامل اجتماعی، تعامل سیاسی و ‏مدنی، فعالیت های داوطلبانه، اهداف مشترک کارآفرینی و توسعه رهبری، روابط قابل اعتمادی ‏را با یکدیگرایجاد کنند‎. ‎
این پروژه باعث تقویت درک تفاوت فرهنگی، ایجاد پیوندهای پایدار و کمک به جوانان می شود و ‏صرف نظر از محل تولد، مهارت های جدیدی را درآنها ایجاد می کند. ‏
از دیگر شرکای شرکت کننده در این پروژه می توان به اداره و سازمان های مختلف دولتی ‏همچون سوپراستور آتلانتیک (‏Atlantic‏ ‏Superstore‏)، و مدیران مشاغل محلی و شرکای آنها که ‏مشاور خدماتی را ارائه خواهند داد، اشاره کرد. مانند بانک رویال کانادا (‏RBC‏)، میدلند(‏Midland‏)، ‏ایروینگ (‏Irving‏) و مداوی بلوکراس (‏Medavie Blue Cross‏).

از طریق برنامه های ارائه شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، تازه واردان ‏واجد شرایط، اطلاعاتی در مورد زندگی در کانادا و جامعه ای که در آن مستقر می شوند، ‏همچنین آموزش زبان، چگونگی یافتن شغل و ارتباط با مهاجران و ساکنین کانادا، دریافت می ‏کنند‎.‎‏
این پشتیبانی و خدمات به تازه واردان کمک می کند تا آنها با جامعه کانادایی منسجم شده و ‏یک زندگی موفق را ایجاد نمایند؛ و در عین حال به کارفرمایان، مدارس و سازمان های دیگر نیز ‏کمک می کند تا از این جوامع، استقبال کنند‎.‎
پروژه های برنامه کمک به اسکان مجدد، که از طریق فراخوان ملی انتخاب شده اند، شامل :‏
‎• ‎آموزش زبان مبتنی بر نیاز محل کار، که به افراد تازه وارد کمک می کند تا مهارت های لازم را کسب ‏کنند

‎• ‎خدماتی که روحیه کارآفرینی تازه واردان را تقویت می کند و کارفرمایان بخش خصوصی را نیز مشمول ‏خواهد کرد

‎• ‎پشتیبانی از تازه واردان فرانسوی تا روابط محکم تری را با جوامع اقلیت فرانسه زبان در خارج از کبک ‏برقرار کنند

‎• ‎ادغام جمعیت های آسیب پذیر ، مانند جوانان ، زنان و سالمندان ‏

‎• ‎برنامه که نیاز به حمایت از سلامت روانی و تندرستی تازه وارد را برطرف کند

‎• ‎پروژه هایی که موجب افزایش انسجام محلی و مشارکت اجتماعی را در مناطق کوچک مرکزی ، ‏روستایی و شمالی شده و آنها را تقویت می کند


آرشیو