درخواست رفع کمبود نیروی کار از سوی انجمن تجارت کانادا به دولت فدرال

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • درخواست رفع کمبود نیروی کار از سوی انجمن تجارت کانادا به دولت فدرال

تعداد پستهای خالی شغلی در بخش خصوصی کانادا همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد؛ دراین خصوص، مقامات کانادایی از احزاب سیاسی در انتخابات آینده کانادا درخواست کرد تا اقدامات لازم برای رفع کمبود نیروی کار را در دستور کار خود قرار دهند.

بنا به اظهارات مقامات فدراسیون تجارت مستقل کانادا (CFIB) در رسانه های عمومی، میانگین تعداد پستهای شغلی خالی از نیروی کار در کانادا، برای چهارمین دوره متوالی به میزان 3.2 درصد بوده است؛ این بدان معناست که تعداد 429 هزار موقعیت شغلی در بخش خصوصی کانادا، در سه ماه دوم سال 2019 ، نیروی کار خود را از دست داده است؛ که در مقایسه مدت مشابه در سال 2018، تعداد 23 هزار مورد بیشتر بوده است.
به گفته تد مالت ، معاون رئیس جمهور و اقتصادان ارشد CFIB " ما شاهد فشار های شدید مبنی بر افزایش دستمزد در شرکت هایی که دچار کمبود نیرو شده اند ، هستیم؛ در حالیکه میزان پستهای خالی شغلی نشان دهنده رشد اقتصادی است، نمی خواهیم کمبود نیروی کار، مانع موفقیت کسب و کارها شود.
عواملی مانند جغرافیا و صنعت نیز در تعیین میزان موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار، نقش دارند.

موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار در استان ها
بالاترین میزان موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار در بخش خصوصی متعلق به استان های بریتیش کلمبیا و کبک ، به میزان 3.9 درصد می باشد.
از سه ماه اول سال 2019، استان کبک با کاهش 4.1 درصد، تعداد 116 هزار شغل خالی شده از نیروی کار مواجه بوده و استان برتیش کلمبیا با افزایش اندکی، تعداد 74 هزارو 700 موقعیت شغلی خالی از نیروی کار، روبه رو بوده است.
استان های انتاریو و نیوبرانزویک با میانگین ملی اختلاف داشتند.؛ استان انتاریو با 3.3 درصد در سطح برابر بود ، در حالی که روند افزایش نیوبرانزویک به 3.1 درصد همچنان کمی پایین تر بوده است.
در قسمت هایی از کانادا مانند استان منیتوبا این میزان ، روند صعودی دارد در دوره سه ماهه اخیر این استان با میزان 2.6 درصد ، و یا تعداد 11هزارو 500 موقعیت شغلی خالین بر اساس آمار ارائه شده مواجه بوده است.
جزیره پرنس ادوارد پس از افزایش 0.2 درصد نسبت به سه ماهه قبلی ، اکنون 2.2دارای درصد با کمبود نیروی کار و نیوفاندلند و لابرادور دارای 2 درصد کمبود است .استان نواسکوشیا در طی کل دوره سال 2019 همچنان با 2.3 درصد کمبود نیرو مواجه است و هیچ گونه افزایش درصدی نداشته است .
میزان موقعیت های شغای خال از نیروی کار در استان های ساسکچوان و آلبرتا کاهش یافته است؛
در استان ساسکچوان این میزان در بخش خصوصی با کاهش 2.1 درصد تعداد 7 هزارو 400 شغل خالی شده از نیروی کار مواجه بوده است؛

در میان استانهای کانادا تنها استان آلبرتا قادر به کاهش کمبود نیروی کار استان بوده و هم اکنون با میزان 1.9 درصد کمبود نیروی کار مواجه و رکورد پایین تر درصد کمبود را در کل کشور دارد.
موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار در کسب و کارها
صنعت خدمات شخصی با 4.9 درصد، بالاترین میزان موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار و به دنبال آن صنعت ساخت و ساز به میزان 4.8 درصد کمبود مواجه است .
رتبه سوم از آن صنعت هتل داری است که دارای 3و7 درصد کمبود متخصص است ، صنعت های کشاورزی، مشاغل مدیریتی ، خدمات حرفه ای و خدمات بهداشتی دارای 3.4 درصد کمبود نیروی کار متخصص میباشند.
در میان صنایع مختلف ، صنعت اطلاعات با 2.1 درصد کمترین میزان موقعیت های شغلی خالی از نیروی کار را داشته است.
برنامه های مهاجرت کانادا، موقعیت های شغلی خالی شده از نیروی کار را پر می کنند
برنامه های مهاجرتی بسیاری برای کمک به کارفرمایان و متخصصین ماهر، وجود دارد.

اکسپرس اینتری
برنامه اکسپرس اینتری، سیستمی است که توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ایجاد شده و برای گزینش متقاضیان درخواست اقامت دائم کانادا از طریق برنامه های زیر استفاده می شود:
• برنامه نیروی متخصص فدرال
• برنامه نیروی نیمه ماهر فدرال
• برنامه تجربه داران کانادا
برخی از برنامه های منتخبین استانی نیز جزئی از سیستم اکسپرس اینتری هستند.

آرشیو