استان نووااسکوشیا پزشک می پذیرد

استان نووااسکوشیا، با معرفی برنامه جدید مهاجرتی پذیرش پزشکان را معرفی نمود . به دنبال کمبود پزشکان عمومی و متخصص این استان اعلام نمود پزشکان واجد شرایطی که دارای پروفایل فعال درسیستم اکسپرس اینتری میباشند و علاقه مند به اقامت در این استان میباشند را مورد گزینش قرار میدهد.

علاوه بر شرایط گزینش استان متقاضیان واجد شرایط می بایست دارای پیشنهاد کاری معتبر باشند. تعهد 2 سال اقامت در این استان پس از اخذ اقامت دائم نیز شرط لازم گزینش می باشد.
مطالعات نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 50 هزار نفر در استان نووااسکوشیا بدون دکتر خانوادگی هستند. در سال گذشته این استان مجبور به در نظر گرفتن 39.6 میلیون دلار بودجه اضافی برای تامین هزینه ها یی از قبیل بالاتر بردن دستمزد پزشکان و تکنولوژی مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی شد.

آرشیو