کارآفرینان مهاجر موفق تر از کارآفرینان کانادایی هستند

یک مطالعه جدید توسط بانک توسعه تجارت کانادا نشان می دهد ، چشم انداز کارآفرینی در کانادا به لطف مهاجران به طور فزاینده ای در حال رشد است.

براساس این مطالعه ،مهاجرین تازه وارد که اقدام به ایجاد کسب و کار در کانادا میکنند در مقابل هم ترازان کانادایی خود موفق تر هستند.
بر اساس گزارش بانک توسعه اقتصاد و تجارت کانادا مهاجرین تازه وارد به میزان دو برابر متولدین کانادا اقدام به ایجاد کسب و کار میکنند.
در سال 2018 با ورود 251600 مهاجر جدید به این کشور ، درصد افزایش پذیرش مهاجرین از سال 2006 تا 2018 به 22 درصد رسید.
انتظار می رود که مهاجران تا سال 2032 حدود 80 درصد از رشد جمعیت کانادا را به خود اختصاص دهند . بر اساس گزارش بانک توسعه تجارت کانادا ( BDC )این روند افزایش کارآفرینی در کانادا طی دهه های بعدی ادامه خواهد یافت .
BDC در گزارش خود خاطر نشان میکند که "هرچه تجارت در کانادا به طور فزاینده ای با ورود مهاجرین متنوع می شود ، تنوع سرمایه گذاری کارآفرینان تازه وارد نیز از این روند پیروی می کند."
در کنار مهاجران ، زنان و افراد مسن کانادایی نیز به دنبال کارآفرینی هستند.
براساس تحقیقات انجام شده توسط BDC بالغ بر 90% از کارآفرینان مهاجر با وجود تمامی دشواریها و سختیها برای اداره و مدیریت کسب و کارعموماً داری رضایت شغلی و حرفه ای هستند و از مدیریت مشاغل خود لذت میبرند و از پیشرفت و انگیزه کاری خود رضایت دارند.
این کار آفرینان معتقدند انگیزه بیش ازدرآمد ارزشمند است زیرا داشتن استقلال فکری و تصمیم گیری و انعطاف پذیری و شور و شوق موجب پیشرفت و انگیزه های برتر برای مدیرت موفق تر خواهد شد.
داشتن یک تجارت موفق آسان نیست. سه چهارم از کارآفرینانی که در این تحقیق شرکت نموده اند اظهار داشتند که مدیریت کسب و کار می بایست توانایی مقابله با نا امنی مالی ، استرس سنگین و نبودن مزایای بیکاری را داشته باشد.
تقریباً یک سوم مشاغل جدید حداقل مدت پنج سال از شروع کسب و کار خود را گذرانده اند و نیمی از این مشاغل هنوز پس از 10 سال کماکان دارای فعالیت تجاری میباشند.

آرشیو