افزایش هزینه های دولتی بررسی فایلهای درخواست متقاضیان خارجی از 30 اپریل 2020

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • آخرین قرعه کشی های استانی در پایان ماه مارس ۲۰۲۰ علی رقم شیوع ویروس کرونا

اداره مهاجرت کانادا هزینه های دولتی درخواستهای مهاجرتی را افزایش میدهد . مبلغی که متقاضیان مهاجرت برای هزینه بررسی درخواست به دولت فدرال پرداخت میکنند تمامی برنامه های مهاجرتی را شامل میشود.

متقاضیان برنامه های اقتصادی که شامل خویش فرمایان ، برنامه های ایجاد کسب و کار ، سرمایه گذاری کبک ، کارافرینی کبک و خویش فرمایی کبک تماماً شامل افزایش هزینه بررسی فدرال از مبلغ 1050دلار به 1575 میباشد.
متقاضیان اصلی برنامه های متخصصین و سایر برنامه هایی که تحت برنامه های بیزینس شناخته نمیشوند نیزاز مبلغ 550 به 825 دلار افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که این افزایش شامل برنامه های پرستاران خانگی نمی شود.
هزینه بررسی فایل درخواست برای برنامه کفالت همسران شرعی و عرفی نیز از 550 به 825 دلار افزایش خواهد یافت
هزینه بررسی فایل درخواست برای فرزندان وابسته نیز از 150 دلار به 225 دلار افزایش خواهد داشت.
هزینه لندینگ نیز از 490 به 500 دلار تغییر و تنها با اضافه شدن 10 دلار و یا تنها 2 درصد افزایش مواجه خواهد شد.
افزایش بعدی هزینه های بررسی فایلهای درخواست مهاجرتی تا دو سال اینده از این میزان تغییر نخواهد کرد . افزایش بعدی موکول به اعلام در سال 2022 بر اساس نرخ تورم اقتصادی شده است .
لازم به ذکر است هزینه های درخواست تمدید کارت اقامت و یا دریافت تراول داکیومنت و یا هزینه های جایگزینی مدارک مهاجرتی افزایش نخواهند یافت .
اداره مهاجرت کانادا اعلام نمود از سال 2002 تا کنون هزینه بررسی فایلهای درخواست شامل افزایش نشده بودند و تا دو سال آینده نیز تغییر نخواهد کرد.

آرشیو