کانادا شروع به بازگشایی تدریجی مراکز ویزا در کشور های مختلف می نماید

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • اداره مهاجرت کبک به منظور ایجاد تغییرات اساسی در سیاست پذیرش و اشتغال سریع مهاجرین اقدام به نظر خواهی عمومی خواهد نمود.

برخی از مراکز ویزای سفارتهای کانادا در کشورهای مختلف با ارایه سرویس های محدود شروع به بازگشایی نمودند.

با بازگشایی این مراکز به متقاضیان این امکان را میدهد تا بتوانند پروسه ارایه انگشت نگاری که لازمه بررسی درخواست ویزا میباشد را انجام دهند. اسامی 23 مرکز ویزا در 12 کشور مختلف به شرح زیر میباشند :
Austria :Vienna
Bahrain: Manama
China: Beijing ,Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Jinan, Kunming, Nanjing, Shanghai, Shenyang
Germany: Düsseldorf
Greece: Athens
Iraq: Erbil
Israel: Tel Aviv
Italy: Rome
Japan: Osaka, Tokyo
Malaysia: Kuala
The Netherlands: The Hague
United Arab Emirates: Abu Dhabi, Dubai

آرشیو