وزیر مهاجرت کبک برکنار شد

نادین ژیرو، عضو دولت جاری کبک، که اصالتا اهل هایتی است و از ایالت متحده آمریکا به کانادا آمده است، به سمت وزیر مهاجرت استان کبک منصوب شده و این سمت از اقای سیمون ژولین برت گرفته شد. این تغییر بخش مهمی از تغییرات کابینه نخست وزیر کبک در 22 جون 2020 بود.

خانم نادین ژیرو با حفظ سمت وزارت امور بین الملل، در سمت جدید قرار گرفت و جایگزین آقای ژولین برت که از اکتبر 2018 در سمت وزیر مهاجرت بود، قرار گرفت.
لایحه های ژولین برت درخصوص سکولاریسم و برنامه تجربه کبک (PEQ) نه تنها در بین احزاب مخالف بلکه در میان بخش قابل توجهی از جمعیت بحث برانگیز بوده است.
نوامبر گذشته، ژولین برت قوانین جدیدی در PEQ تنظیم کرد که باعث کاهش چشمگیر تعداد دانشجویان و کارمندانی شد که می توانستند در کبک پذیرفته شوند درست در زمانیکه کمبود نیروی کار همه مناطق این استان را تحت تاثیر قرار داد. پس از حملات همگانی از همه سو به پروژه اصلاحات قوانین وی، سرانجام ژولین برت این تغییرات را پس گرفت تا آنها مورد بررسی قرار گیرند.
در ماه مه گذشته، دولت کبک بار دیگر اصلاحات جدید دربرنامه PEQ و قصد آغاز دو برنامه آزمایشی جدید را اعلام کرده است.
علاوه بر وظایف فعلی، نادین ژیرو مسئولیت انجام اصلاحات تازه اعلام شده در PEQ، راه اندازی دو برنامه آزمایشی جدید و شناسایی مسیرهای اقامت دائم برای کارمندان در بخش مراقبت های بهداشتی را بر عهده دارند.
سیاستهای مهاجرتی مستقیما زندگی شهروندان کبک و کانادا و خارجیان را تحت تاثیر قرار میدهد و برنامه های مهاجرتی بازتابی از اهداف و سیاستهای دولت میباشد. امید بر این است که انتصاب وزیر جدید مهاجرت ، روشنایی و انعطاف پذیری بیشتری را در سیاستهای مهاجرتی استان کبک بوجود بیاورد.
واقعیت این است که وزیر جدید دارای پیشینه فرهنگی متفاوتی نسبت به وزیر قبلی است و ممکن است در تغییر مسیر دیدگاه ضد مهاجرتی دولت کبک تاثیر گذار باشد.
بسیاری بر این باورند که وزیر جدید مهاجرت خانم نادین ژیرو روشی متفاوت و انعطاف پذیرتر نسبت به وزیر قبلی مهاجرت کبک خواهد داشت.
در مصاحبه مطبوعاتی امروز وزیر جدید مهاجرت کبک اعلام کرد سهمیه گزینش کبک به دلیل تمرکز بر اصل همگام سازی مهاجرین جدید با جامعه کبک کاهش یافته است و وی نیز این کاهش سهمیه را به طورموقت ساپورت می کند.
نخست وزیر کبک نیز تاکید نمود که فاکتورهای اقتصادی کبک نقش بسیار مهمی در سیاستهای آینده برنامه های مهاجرتی کبک ایفاد می کند.
وی افزود مهاجرت هم خود یکی از ارکان اقتصاد می باشد و ما می بایست با توجه به میزان نیاز بازار کار در کبک علاوه بر جذب مهاجرین تازه وارد به بازار کار نسبت به پذیرش مهاجرین جدید که دارای تخصص مورد نیاز هستند، اقدام کنیم.
وزیر مهاجرت جدید علاوه بر مسئولیت وزارت مهاجرت کبک و امور بین الملل، مدیریت کمیته مبارزه با نژاد پرستی در کبک را نیز به عهده دارد.

آرشیو