کانادا و نیوفاندلند و لابرادور توافقنامه مهاجرت را تمدید کردند

طی سال‌های گذشته، دولت‌های کانادا و دولت استانی نیوفاندلند و لابرادور برای کمک به تازه واردان و اقامت آنان و رونق گیری این استان همکاری نزدیکی داشته اند. در مرکز این تلاش‌ها، توافقنامه مهاجرتی کانادا - نیوفاندلند و لابرادور بوده است.

این توافق‌نامه مهاجرتی، امروز تمدید شد و تا ۳۱ جولای ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.
این قرارداد استراتژیک تکمیل کننده رشد استانهای آتلانتیک ودر برگیرنده برنامه آزمایشی مهاجرت به استانهای آتلانتیک می‌باشد که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و به کارفرمایان در استانهای آتلانتیک کانادا کمک می‌کند تا متقاضیان واجد شرایط را در مشاغلی که نتوانسته اند به صورت محلی پر شوند؛ استخدام کنند.
موفقیت این برنامه منجر به تبدیل شدن آن به یک برنامه دائمی مهاجرتی در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

آرشیو