بودجه اداره مهاجرت برای اسکان مهاجران به تفکیک استانها برای 2021-2022

اداره مهاجرت در سال مالی جاری حدود 1.7 میلیارد دلار بودجه برای اسکان و استقرار مهاجران در سراسر کانادا به تصویب رساند.

اختصاص این بودجه به منظور تامین هزینه های مرتبط برای کمک به استقرار پذیری مهاجران تازه وارد و پناهندگان را در سال مالی 2021-2022برای ارایه کمک های مالی به استانهای مختلف، جهت ارائه خدمات در نظر گرفته شده است. بالاترین میزان بودجه به استان کبک به رسم هر ساله اختصاص داده شده است.
خدمات استقرا پذیری که توسط استانها به مهاجرین تازه وارد داده میشوند شامل اسکان و خدماتی از قبیل ورود به بازار کار و اشتغال هر چه سریعتر تازه واردان، آموزش زبان انگلیسی و فرانسه، راهنمایی و سایر پشتیبانی‌هایی است که به موفقیت تازه واردان درکانادا کمک می‌کند. سازمانهای ارائه دهنده این خدمات معمولاً سازمانهایی غیر انتفاعی هستند که برای کمک به تازه واردان وجود دارند، البته انواع دیگری از سازمانها نیز هستند (مانند موسسات آموزشی و کسب و کارهای خصوصی) که از اداره مهاجرت تأییدیه و مجوز ارائه خدمات اسکان و استقرار پذیری را به صورت رایگان دریافت کرده اند. اداره مهاجرت همچنین یک کمک هزینه جداگانه به کبک نیز می دهد که موجب افزایش مبلغ دریافتی استان کبک نسبت به دیگر استانها میشود.
برنامه مالی اسکان و ادغام اداره مهاجرت به تفکیک هر استان برای سال 2021-2022 به شرح زیر است:
• انتاریو: 407.2 میلیون دلار
• آلبرتا: 124.1 میلیون دلار
• بریتیش کلمبیا: 119 میلیون دلار
• مانیتوبا: 46.6 میلیون دلار
• ساسکاچوان: 41.3 میلیون دلار
• نوا اسکوشیا: 17.2 میلیون دلار
• نیوبرانزویک: 14.6 میلیون دلار
• جزیره پرنس ادوارد: 6.2 میلیون دلار
• نیوفاندلند و لابرادور: 5.2 میلیون دلار
• یوکان: 1.3 میلیون دلار
• سرزمین های شمال غربی: 1.1 میلیون دلار
• نوناووت: 608000 دلار

مجموع : 784.4 میلیون دلار
سایر تخصیص ها استانی : 46 میلیون دلار
ابتکارات اختصاصی استانی : 46.2 میلیون دلار

• کبک: 796.1 میلیون دلار

جمع کل :1672.6 میلیارد دلار

تخصیص بودجه به تفکیک هر استان بر اساس فرمول تأمین بودجه ملی اسکان و ادغام توسط کابینه فدرال است. این فرمول بودجه ای را به هر استان اختصاص می دهد (بر اساس نسبت مهاجرت به هر استان به تعداد کل مهاجران در سه سال اخیر). در این فرمول به محل سکونت پناهندگان وزن بیشتری داده شده است. بدیهی است هزینه کمک رسانی به پناهندگان بیش از هزینه های کمک رسانی به مهاجران اقتصادی و افرادی است که از طریق برنامه های تکفل خانواده موفق به اخذ اقامت کانادا میشوند.
کبک مشمول این فرمول نیست زیرا اعطای بودجه به آن بر اساس فرمول توافقنامه کانادا-کبک تعیین میشود که در سال 1991 بین استان کبک و دولت فدرال به امضا رسیده است.
این فرمول محاسبه با توجه به وضعیت ویژه کبک به عنوان تنها استان فرانسوی زبان کانادا، و اینکه برنامه های مهاجرتی مجزایی با اختیارات بیشتری برای جذب مهاجران به این استان دارد مشخص شده است. علاوه بر اختصاص بودجه بالاتر ی نسبت به استانهای دیگر، کبک انعطاف پذیری بیشتری برای استفاده از این بودجه و نحوه ارایه سرویس های استقرار پذیری به تازه واردان دارد در حالیکه دیگر استانها و مناطق کانادا تابع قوانین و مقررات دولت فدرال برای تخصیص بودجه دارند.
کبک به دلیل فرمول سخاوتمندانه ای که در توافقنامه کانادا-کبک آورده شده است نسبت به دیگر استان‌ها مبلغ بیشتری را دریافت می کند. در مفاد این توافقنامه در فرمول مربوطه آورده شده است که مبلغ کمک هزینه با گذشت زمان سالانه می بایست افزایش یابد.
در نهایت اداره مهاجرت پیش بینی می‌کند که برای حمایت از تازه واردان در آینده به سرمایه‌گذاری بیشتری احتیاج خواهد بود. در این یادداشت آمده است که این وزارتخانه پیش بینی می کند بودجه بیشتری برای اسکان و ادغام مهاجران در دسترس قرار گیرد زیرا به نظر می‌رسد از طریق طرح سطوح مهاجرت 2021-2023 از افراد بیشتری با اقامت دایم استقبال خواهد شد. طرح سطوح 2021-2023 بلندپروازانه ترین طرح در تاریخ کاناداست زیرا به دنبال استقبال از 400 هزار مهاجر جدید در سال است. از سال 1867 که کانادا به استقلال رسید تاکنون، این کشور فقط یک سال توانسته است تعداد 400 هزار مهاجر را بپذیرد. در صورت تحقق این طرح، انتظار می رود تخصیص بودجه برای همه استانها و مناطق (به استثنای کبک) 100 میلیون دلار دیگر برای سالهای 2023-2024 افزایش یابد. سال مالی فدرال نشان می دهد که کل هزینه‌های اسکان و ادغام این بخش در چند سال آینده به 2 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

آرشیو