کبک ۵۲۳ نفر را از حوزه رقابتی آریما گزینش کرد

اداره مهاجرت کبک روز ۲۱ فوریه جزییات گزینش قرعه کشی انجام شده ۱۰ فوریه خود را اعلام کرد. این قرعه کشی سومین دوره گزینش در سال ۲۰۲۲ بود. در این قرعه کشی متقاضیانی که دارای پروفایل معتبر در سیستم آریما بودند با حداقل ۵۹۶ امتیاز و دارای سابقه کار در یکی از مشاغل زیر بودند موفق به اخذ دعوتنامه شدند.

0213 Computer and information systems managers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
2283 Information systems testing technicians
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3233 Licensed practical nurses
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
4031 Secondary school teachers
4032 Elementary school and kindergarten teachers
4214 Early childhood educators and assistants
5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
5223 Graphic arts technicians
5241 Graphic designers and illustrators
6221 Technical sales specialists – wholesale trade
از آغاز سال ۲۰۲۲ تا کنون کبک ۱۳۵۷ دعوتنامه صادر و متقاضیان واجد شرایط را مورد گزینش قرار داده است این در حالی است که در کل تعداد گزینش های آریما در آغاز تا انتهای سال ۲۰۲۱ تنها ۳۵۶۴ نفر بوده است .

 

آرشیو