کبک در قرعه کشی آریما ۳۰۶ دعوتنامه صادر کرد

در تاریخ ۷ مارچ دولت کبک اطلاعات مربوط به قرعه کشی مورخ ۲۴ فوریه را اعلام نمود.

تمامی برگزیده شدگان بر اساس برنامه متخصصین کبک در حوزه رقابتی آریما دارای پروفایل معتبر بودند. تمام متقاضیانی که دارای حداقل ۶۳۰ امتیاز و دارای پیشنهاد کار معتبر و مورد تایید اداره مهاجرت کبک بودند.
قرعه کشی مورخ ۲۴ فوریه چهارمین قرعه کشی از آغاز سال ۲۰۲۲ بود و با این قرعه کشی اخیر کلا از آغاز سال مجموعا ۱۶۶۳ دعوتنامه صادر کرده است. این درحالیست که در کل سال ۲۰۲۱ فقط ۳۵۶۴ دعوتنامه صادر کرده بود.
این برنامه کبک اختصاص به متخصصینی دارد که می توانند از نظر اقتصادی در این استان به خود کفایی برسند و بسیار در میان فارغ التحصیلان خارجی در کبک دارای محبوبیت است.
در سال ۲۰۲۲ کبک تصمیم به گزینش ۴۹۵۰۰ تا ۵۲۵۰۰ مهاجر از تمامی برنامه های مهاجرتی استان و همچنین ۱۸۰۰۰ ادمیشن اضافی برای تامین کسر گزینش در سال ۲۰۲۰ به علت پندمیک خواهد بود. بدین ترتیب انتظار میرود بالغ بر ۷۰۰۰۰ مهاجر جدید برای ورود به استان کبک در سال ۲۰۲۲ مورد گزینش قرار گیرند.

آرشیو