LMIA چیست و چگونه می توان برای آن درخواست کرد؟

کارفرمایان کانادایی در صورتی که نیاز به استخدام کارگران خارجی داشته باشند اولین گام برای استخدام علاوه بر پیشنهاد کار این است که بررسی شود که برای استخدام کارگر خارجی نیاز به اخذ تاییدیه وزارت کار کانادا است یا خیر لذا می بایست به ارسال درخواست آنلاین اقدام کند. در صورتی که استخدام کارگر خارجی برای نوع شغل پیشنهادی و تخصص لازم مورد نیاز بازار کانادا بوده و استخدام وی مانعی برای اشتغال دارندگان اقامت دایم و شهروند ان کانادا در تخصص مشابه نباشد نظر مثبت بررسی به صورت تاییدیه رسمی توسط وزارت کار و تامین اجتماعی کانادا صادر میشود.

 هدف از ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) این است که اطمینان حاصل شود که استخدام یک کارگر خارجی تأثیر مثبت بر تامین نیروی کار مورد نیاز کانادا خواهد داشت. در صورتی که استخدام کارگر خارجی اثر منفی و یا خنثی بر تامین نیروی کار نیروی کار کاناد تشخیص داده شود درخواست کارفرما با رد تقاضا مواجه خواهدشد.

برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP) راهی است که دولت کانادا نیروی کار خود را ، در زمانی که کارگران واجد شرایط کافی برای انجام کار در کانادا وجود ندارد، تکمیل می کند. بدین دلیل کارفرمایان کانادایی برای استخدام یک کارگر خارجی ، ممکن است نیاز به ارائه LMIA داشته باشند. درخواست توسط Employment and Social Development Canada (ESDC) بررسی خواهد شد و مسئولین باید تشخیص دهند که هیچ کانادایی واجد شرایطی به نفع کارگر خارجی نادیده گرفته نمی شود. علاوه بر این کارفرما باید قبل از اینکه بخواهد از خارج از کشور استخدام کند، نشان دهد که تلاش کرده است کانادایی های واجد شرایط برای پر کردن این موقعیت را پیدا کند. علاوه بر این، آنها باید حقوق و مزایایی را ارائه دهند که مطابق با استانداردهای استانی و فدرال باشد. هر درخواست LMIA برای هر موقعیت ۱۰۰۰ دلار کانادا برای کارفرما هزینه دارد.

توجه به این نکته ضروری است که به عنوان یک کارفرما، باید حداقل چهار هفته قبل از درخواست LMIA، موقعیت شغلی مورد نیاز اعلام شده باشد. کارفرما باید ثابت کند که از حداقل دو روش دیگر استخدام در کنار درج آگهی در بانک کار کانادا استفاده کرده است. علاوه بر این، کارفرمایان باید بر تبلیغات برای گروه‌های کم‌نماینده، مانند بومیان و افراد دارای معلولیت تمرکز کنند. انگلیسی و فرانسوی تنها زبان‌هایی هستند که می‌توان آنها را به عنوان الزامات شغلی معرفی کرد، مگر اینکه کارفرما ثابت کند نیاز به زبان دیگری است.

فرآیند LMIA بستگی به این دارد که آیا کارگر خارجی با "دستمزد بالا" یا "کم دستمزد" طبقه بندی می شود. اگر به کارمند تحت میانگین دستمزد استانی/منطقه ای دستمزد پرداخت می شود، دستمزد پایین در نظر گرفته می شود و اگر دستمزد متوسط یا بالاتر از آن پرداخت می شود، وی در رده کارگران با دستمزد بالا محسوب می شود.

جدول زیر نمایانگر میانگین دستمزد در استانهای مختلف کانادا است که سالانه به روز رسانی میشود.

Province/Territory Median hourly wages as of April 30, 2022 (2019 Wage)
Alberta $28.85
British Columbia $26.44
Manitoba $23.00
New Brunswick $21.79
Newfoundland and Labrador $24.29
Northwest Territories $37.30
Nova Scotia $22.00
Nunavut $36.00
Ontario $26.06
Prince Edward Island $21.63
Quebec $25.00
Saskatchewan $25.96
Yukon $32.00

 اگر یک کارگر با دستمزد بالا استخدام می کنید

اگر به دنبال استخدام یک کارگر با دستمزد بالا هستید، باید برنامه ریزی انتقال وی را از خارج از کشور و ساپورت در داخل پس از ورود وی نیز توسط کارفما ارایه گردد. طرح انتقال، طرحی است که تضمین می‌کند که استخدام کارگر خارجی تا زمانی که امکان استخدام یک شهروند و مقیم کانادایی برای استخدام مهیا باشد است و طول زمان وی تلاش برای یافتن و جایگزینی با نیروی کار واجد شرایط داخلی را در طول زمان انجام خواهد داد.

بدین معنا که آنها از این برنامه به عنوان آخرین و محدودترین راه‌حل برای پاسخگویی به نیازهای فوری نیروی کار به صورت موقت استفاده می‌کنند. این تضمین می کند که شهروندان و مقیمان کانادایی که واجد شرایط استخدام هستند در الویت های انتخابی کارفرما قرار خواهند داشت.

از جمله روشهایی که کارفرما می‌تواند این تلاش و توجه خود را ثابت کند، نشان دادن مدرک سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌ها به مقیمان و شهروندان کانادایی است، و اثبات اینکه با استخدام این متخصص خارجی برای تعلیم و آموزش به نیروی کار داخلی برای دست یافتن به تخصص نیز استفاده خواهد شد. در واقع استخدام کارگر خارجی متخصص و کمک کارفرما برای دستیابی به اقامت دایم وی با تجربه کاری بدست امده گامی در جهت آموزش برای نیروی داخلی محسوب میشود.

اگر کارگری با دستمزد پایین استخدام می کنید

این در حالیست که برای استخدام یک کارگرخارجی با دستمزد پایین تر میانگین دستمزد استان ، نیازی به ارائه برنامه های انتقالی به همراه LMIA نیست بدین دلیل دولت برای داشتن کنترل بیشتر برای استخدام موقت خارجیان( TFWP )، محدودیتهای دیگری را در نظر گرفته است. کارفرما یان برای تعداد کارگران موقت خارجی کم‌دستمزد با محدودیت هایی مواجه هستند که مهمترین آنها این است که کارفرمایانی که دارای ۱۰ و یا بیشتر کارگربا حقوق پایین تر از میانگین در استخدامشان است، فقط مشمول استفاده از سهمیه ۲۰ درصد از کل کارگران تحت استخدام شان با حقوق پایین ، برای استخدام خارجیان هستند.

اگر کارفرمایی هستید که دستمزدی کمتر از میانگین استانی/منطقه ای ارائه می دهد، باید:

 • هزینه حمل و نقل رفت و برگشت برای کارگر موقت خارجی را پرداخت کنید.
 • اطمینان از وجود مسکن مقرون به صرفه.
 • پرداخت بیمه درمانی خصوصی تا زمانی که کارگران واجد شرایط پوشش بهداشتی استانی باشند.
 • ثبت نام کارگر خارجی موقت در هیئت ایمنی محل کار استانی/منطقه ای. و
 • ارائه قرارداد کارفرما و کارمند.

جریان جهانی استعدادها

جریان استعدادهای جهانی بخشی از TFWP است و برای کمک به کارفرمایان کانادایی طراحی شده است تا سریعاً استخدام استعدادهای فناوری خارجی انجام شود. مدت زمان پردازش درخواست Global Talent Stream دارای استاندارد خدماتی ۱۰ روز کاری است که درخواست توسط ESDC دریافت میشود ونهایتاٌ منجر به صدور مجوز کارتنها در مدت دو هفته توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)صادرخواهد شد. انتظار می رود این استاندارد پردازش در ۸۰ درصد مواقع رعایت شود.

دوگروه متقاضی تحت جریان استعدادهای جهانی وجود دارند. گروه A شامل شرکت هایی با رشد بالا هستند که نیاز به استخدام استعدادهای تخصصی منحصر به فرد و نیروی خارجی دارند. رده B برای کارفرمایانی است که به دنبال استخدام استعدادهای منحصر به فرد برای مشاغل موجود در فهرست مشاغل استعدادهای درخشان جهانی هستند، که شامل مشاغلی است که تقاضا دارند و نیروی کار داخلی آنها کم است.

کارفرمایان در هر دو دسته باید شرایط پرداخت برای کارگران ماهر را برآورده کنند، به این معنی که توانایی پرداخت دستمزد رایج یا بالاتر را به کارمند بپردازند. دستمزد پیشنهادی باید دارای شرایط زیر باشد:

 • دستمزد متوسط برای شغل در بانک کاریابی دولت کانادا
 • دستمزدی در محدوده ای که کارفرما به کارکنان فعلی در همان موقعیت در همان مکان، با مهارت ها و تجربه یکسان پرداخت می کند.
 • کف حداقل دستمزد همانطور که در فهرست مشاغل استعدادهای درخشان جهانی تعریف شده است (در صورت وجود(

LMIAهای تسهیل شده

فرآیند تسهیل شده LMIA در کبک به کارفرمایان کمک می کند تا این امکان را برای کارفرمایان کبک مهیا سازد تا سریعتر قادر به استخدام کارگران خارجی برای تامین نیروی کار خود شوند. تحت فرآیند تسهیل شده، مشاغلی فهرست می شوند که کمبود نیروی کار در آنها ثابت شده است، بنابراین کارفرمایان کبک ملزم به تبلیغ موقعیتی نیستند که برای آن کارگران خارجی استخدام می کنند یا مدرکی دال بر تلاش های استخدام ارائه می کنند.

کارفرمایان در استان کبک ملزم به اثبات موارد زیر است:

 • کارگر خارجی می بایست شرایط تحصیلی و تجربه شغلی و الزامات طبقه بندی ملی مشاغل را برآورده کند.
 • دستمزد ساعتی پیشنهاد شده به کارگران خارجی موقت با نرخ دستمزد پرداختی به شهروندان کانادایی و مقیمان دائمی که در موقعیت شغلی مشابه در کبک مطابقت دارد.
 • برای تمامی روشهای درخواست LMIA با دستمزد بالا، همانطوری که قبلا هم اعلام شد کارفرما ملزم به ارایه طرح انتقال دانش و آموزش دانش کارگر خارجی به کارگران داخلی تحت استخدام در رده مشابه وی است . تنها تفاوت بین کارفرمایان کبک با دیگر استانها این است که کارفرمایانی که واجد شرایط درخواست از طریق روش تسهیل شده هستند برای اولین درخواست استخدام استعدادهای خارجی ملزم به ارایه این طرح نیستند ولی برای استخدامهای بعدی باید این طرح به همراه سابمیت درخواست ارایه شود.

با توجه به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر بحث گرفتن پیشنهاد کار توسط بسیاری از فرصت طلبان مورد سوء استفاده و اخاذی برای دریافت مبالغ هنگفتی از کارگران خارجی شده است. با امید به ایتکه این اطلاعات موجب پیشگیری از این فرصت طلبی ها شود و افراد با دید و آگاهی بیشتری به تبلیغات این سودجویان توجه کنند.

آرشیو