نرخ بیکاری در میان مهاجران به کمترین میزان در ماه هشتم ۲۰۲۲

آمار کانادا بررسی نیروی کار (LFS) خود را برای ماه آگوست ۲۰۲۲ منتشر کرده است.

برای اولین بار از سال ۲۰۱۵، افراد بیکار به تعداد ۹۸۹۰۰۰ نفر در کل کشور ، از تعداد مشاغل خالی به تعداد ۱۰۳۸۰۰۰در ماه اوت بوده است. این یک افشاگری بزرگ برای جویندگان کار است، زیرا بیش از یک سوم کارفرمایان کانادایی بر این اعتقادند که استخدام کارمندان ماهر در سه ماه آینده برایشان یک چالش بزرگ خواهد بود.

در ماه اوت استخدام در استان های بریتیش کلمبیا، مانیتوبا و نوا اسکوشیا کاهش ولی در کبک افزایش یافته است.

بر اساساین گزارش، در ماه آگوست ۲۰۲۲، تعداد ۸۷۵۰۰۰ نفر نیروی کار فعال را مهاجران تشکیل دادندکهدر شهر های تورنتو و مونترال اکثراً متمرکز بودند.

علت اصلی پیشه گیری آمار موقعیت های شغلی خالی در مقابل نیروی کار میانگین سنی بالای جمعیت کانادا و افزایش افرادی است که به سن بازنشستگی میرسند. طبق آمار کانادا، ۳۰۷۰۰۰ کانادایی در ماه آگوست مشاغل خود را ترک کردند تا در مقطعی از سال بازنشسته شوند. از آنجایی که جمعیت سالخورده جمعیت بیشتری را در کانادا تشکیل می دهد، این احتمالاً یک مشکل ادامه دار در سال های آینده خواهد بود.

در سال‌های اخیر، از آنجایی که کانادایی‌های بیشتری به سن بازنشستگی رسیده‌اند و از نیروی کار خارج شده‌اند، مهاجرت از اهمیت ویژه‌ای در حمایت از رشد نیروی کار برخوردار بوده است.

جریان های مهاجرت اقتصادی کانادا همچنان محبوب ترین هستند، زیرا این کشور در طول تاریخ به دنبال حل بسیاری از تقاضاهای بازار کار خود از طریق مهاجرت بوده است.

آرشیو