دلایل از دست دادن اقامت دائم و عواقب آن

راه های مختلفی که باعث از دست دادن اقامت دائم کانادا میشوند.

۱.دریافت شهروندی کانادا

۲.عدم رعایت تعهد اقامت دائم

به طور کلی، افرادی که دارای اقامت دائم کانادا می باشند ملزم به رعایت تعهد اقامت، حداقل دو سال (۷۳۰ روز) در طی یک دوره ۵ ساله اعتبار کارت اقامت دائم خود به صورت پیوسته و یا گسسته می باشند.

قوانین اداره مهاجرت دارای استثناهایی است که درموارد خاصی عدم حضور فیزیکی دارنده اقامت را به عنوان غیبت در نظر نمی گیرد. این افراد همچنان به حفظ اعتبار اقامت دائم خود در کانادا ادامه خواهند داد.

این موارد عبارتند از:

  • مقیمان دائمی که در خارج از کانادا به همراه همسرخود که دارای شهروندی کاناداست زندگی می کند و یا فرزندان وابسته ای که به همراه والدین خود در خارج از کانادا بسر میبرند.
  • خارج از کانادا در استخدام کارفرمای کانادایی، اداره دولتی فدرالی و یا استانی به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.
  • فرزندان و یا همسرانی که به واسطه حضور رئیس و سرپرست خانواده مجبور به همراهی او و زندگی در خارج از کانادا باشند.

این افراد قادر خواهند بود از این معافیت ها و استثناءهای در نظر گرفته شده برای حفظ اقامت دائم خود در کانادا استفاده کنند.

۳- صدور حکم اخراج توسط افسران مرزی نیز موجب از دست دادن اقامت دائم خواهد شد.

۴- صدورحکم توقف در حمایت از پناهنده

به دلایل مختلف، ممکن است افسران مرزی تشخیص دهند فردی که از طریق قبولی اعلام پناهندگی، اقامت دائم کانادا را بدست آورده است ، دیگر نیازی به چنین حمایتی ندارد.

 این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • دارنده اقامت دائم، داوطلبانه از داشتن اقامت دائم کانادا ، انصراف دهد.
  • داوطلبانه ملیت خود را دوباره به دست آورد
  • تابعیت جدیدی به عنوان پناهنده در کشور دیگری کسب کند و مورد حمایت کشور دیگری قرار گیرد.
  • داوطلبانه در کشوری که زمانی به واسطه درخواست پناهندگی از آن اقامت دائم کانادا را بدست آورده دوباره به آن سفر و یا زندگی کند
  • دلایلی که موجب خطرات جانی و یا آزار و اذیت متقاضی پناهندگی بودند دیگر وجود نداشته باشند و فرد بتواند در در امنیت دوباره در آن کشور زندگی کند.

۵- در صورت تایید ابطال حکم حمایت از پناهنده به موجب ارائه اطلاعات دروغین هنگام درخواست پناهندگی در برخی موارد، ممکن است تاییدیه یک مدعی حمایت از پناهندگی لغو شود، زیرا مشخص شد که آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم حقایق مهم مربوط به ادعای خود را نادرست معرفی کرده یا پنهان کرده اند.

شرایط قانونی پس از ابطال و یا انصراف از وضعیت اقامت دائم ، برای هر فرد متفاوت است.

به عنوان مثال، درشرایطی که یک مقیم دائم داوطلبانه از وضعیت خود در داخل کانادا انصراف میدهد قادر خواهد بود پس از انصراف به مدت ۶ ماه با اقامت موقت قانونی در کانادا سکونت یابد.

در حالیکه اگر عمل انصراف از اقامت دائم در خارج از کانادا و یا مرزهای ورودی صورت گیرد ، مقیم برای سفر به کانادا نیاز به ارسال درخواست ویزای توریستی داشته و تنها در صورت اخذ این ویزا موقت است که پس از ورود به کانادا می تواند حداکثر ۶ ماه در کانادا اقامت موقت داشته باشد.

 این در حالیست که در موارد زیر این امکان میسر نیست:

  • انصراف از اقامت دائم کانادا در مرزهای ورودی کانادا صورت گیرد.
  • انصراف از اقامت دائم کانادا در خارج از کانادا و دریافت تایید درخواست ویزای موقت ویزیتوری

جزئیات قوانین مرتبط با اقامت دائم در کانادا می توانند پیچیدگی های بسیاری داشته باشند. داشتن وکیل و یا مشاور رسمی مهاجرت این پیچیدگی ها را میتواند ساده تر کند.

آرشیو