رکورد تعداد مهاجرین استان نوااسکوشیا در سال 2017

استان نوااسکوشیا اعلام کرد که برنامه انتخابی این استان تعداد قابل ملاحظه ای از مهاجرین را در سال 2017 انتخاب کرده است. استان های مجاور اقیانوس اطلس بیش از 1400 نفر را تحت برنامه های استانی انتخاب کرده اند.

5 برنامه شامل موارد زیر می باشد:

• تخصص های مورد نیاز تحت برنامه اکسپرس انتری

• تجربه داران استانی تحت برنامه اکسپرس انتری

• متخصصین

• کارآفرینان

• فارغ التحصیلان خارجی کارآفرین

فعالترین برنامه در سال 2017 مربوط به تخصص های مورد نیاز تحت سیستم اکسپرس انتری بود که سه مرتبه برای دریافت درخواست های متقاضیان بازگشایی گردید و سهمیه آن به سرعت تکمیل گشت.

متقاضیان این برنامه که به ترتیب ارسال درخواست ها مورد بررسی قرار می گرفتند، نیازی به ارائه جاب آفر نداشتند. با این حال، آنها موظف به داشتن یکسال سابقه کار با حقوق در زمینه رشته های مورد نیاز استان و پروفایل در سیستم اکسپرس انتری بودند.

نوااسکوشیا می گوید تعداد 200 مهاجر همراه با خانواده شان در سال 2017 تحت برنامه مهاجرتی آزمایشی استان های مجاور اقیانوس اطلس به این استان آمده اند. موافقتنامه نوآورانه ای بر اساس مسائل مهاجرتی استان ها در سال 2017 بین دولت فدرال و دولت استان های نوااسکوشیا و نیوبرانزویک، جزیره پرنس ادوارد، نیوفنلاند و لابرادور امضا گردید.

در کل، نوااسکوشیا اعلام کرد که به بیش از 4000 مهاجر جدید در سال 2017 خوش آمد می گوید.

وزیر مهاجرت این استان، لنا متلج دیاب، نیز در بیانیه ای در سال 2017 گفت: " کمک به مهاجرین جدید برای ساختن زندگی جدید در نوااسکوشیا، اولویت بخش مهاجرت و همکاران دیگر بخش ها می باشد. مهاجرت کلید رشد این استان و اقتصاد آن می باشد و او افزود که منتظر ادامه این راه در سال 2018 می باشد.

آرشیو