انتاریو و سایر استان های دیگر کانادا به دنبال افزایش مهاجران نیروی متخصص در سال 2019

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • انتاریو و سایر استان های دیگر کانادا به دنبال افزایش مهاجران نیروی متخصص در سال 2019

پذیرش مهاجرین در حال حاضر نقش اصلی تامین رشد جمعیت و نیروی کار در کانادا  را عهده دار است بدین دلیل استان های مختلف همواره به طور فعال، به دنبال ارائه برنامه های جذاب مهاجرتی مختلف به منظور جذب متقاضیان بیشتر میباشند تا بتوانند نیاز به نیروی کار و متخصص خود رابرطرف  کنند .  

استان انتاریو اخیراً اعلام نمود سهمیه 2019  پذیرش مهاجران را به 7 هزار و 600 درخواست  افزایش خواهد داد . بر این اساس استان انتاریو سهمیه پذیرش خود را نسبت به سال 2018 به میزان  26.7 درصد  اضافه نمود.

جدول زیر نمایانگر افزایش سالانه استان انتاریو از سال 2016 تا سال 2019 میباشد بطوریکه بالاترین درص افزایش به سال 2019 اختصاص دارد و این دلیلی به جز نیاز مبرم این ستان به نیروی کار نمی باشد.

zcdxcvx.png

بنا به اظهارات  Sarah Letersky ، مدیر ارتباطات وزارت توسعه اقتصادی، استان انتاریو، درخواست  مهاجرت به انتاریو بر اساس برنامه های منتخبین استانی ما برای انتاریو بسیار زیاد است و  مسئولین اداره مهاجرت استان همواره به دنبال تعامل با دولت فدرال به منظور افزایش سهمیه سالانه خود می باشد.
تعداد درخواست های پذیرفته شده مهاجرتی از طریق برنامه های منتخب استانی کانادا،  کلا در سال 2017، به 49 هزار و 724 درخواست رسید و هدف گذاری  گزینش مهاجرین بر اساس این برنامه ها برای سال 2018 نیز برای پذیرش 55 هزارمتقاضییان واجد شرایط بنا ریزی شد.
در سال 2019 برنامه های منتخبین استانی در کل کانادا با افزایش سهمیه چشم گیری مواجه میباشد. سهمیه گزینش های استانی به 61000 درخواست افزایش یافت
وی همچنین اظهار داشت: با اضافه کردن هزار درخواست دیگر به سهمیه استان انتاریو، این استان نسبت به نیازهای بازار کار خود پاسخگو و سازگارتر خواهد بود و بدین ترتیب فرصت های بزرگ تری را برای کارفرماهای انتاریو که به دنبال جذب مهارت های بین المللی هستند، باز خواهد کرد.
علاوه بر استان انتاریو، از جمله استان های دیگر کانادا که به دنبال افزایش سهمیه مهاجرت خود هستند، می توان به استانهای نیو فانلند و مانیتوبا اشاره کرد.
در ماه اکتبر، استان نیوفانلند و لابرادور اعلام کرد تعداد درخواست های مهاجرتی پذیرفته شده در این استان در سال 2018 نسبت به 10 ماه نخست سال 2017 ،  دارای رشد 25 درصدی بوده است . این افزایش در پذیرش مهاجران به طرح مهاجرتی 5 ساله این استان ارتباط دارد  که هدف آن افزایش تعداد مهاجران تا 1700مهاجر سالانه ، تا 2022 می باشد.
دولت مانیتوبا نیز ضمن بخشیدن اعتباری دوباره به برنامه منتخب مهاجرتی تاکید بر رشد جمعیت این استان دارد ، درطی گزارشات اخیر، در 3 سال گذشته، در میان استان های مختلف کانادا، در سال 2016 رتبه سریعترین استان در جذب مهاجران دست یافت.
بنا به اظهارات مقامات این استان، علت اصلی این رشد ، تلاش هماهنگ  گزینش از طریق برنامه منتخبین این استان بین اداره مهاجرت و نیاز کارفرمایان  به منظور تامین نیروی کار است .
از زمان تاسیس استان مانیتوبا، آغاز برنامه های منتخبین استان  از سال 1998 تا کنون این استان  بیش از 130000مهاجر را مورد پذیرش قرار داده است و پیش بینی می شود در سال آینده نیز 13000 مهاجر دیگر به این استان وارد شوند.
بنا به اظهارات  Ben Rempel ، مسئول امور مهاجرتی این استان : شواهد و مدارک  گویای این مطلب است که چنانچه کانادا از طریق جذب مهاجر رشد نمی کرد، بی شک به لحاظ اقتصادی با صدمات زیادی مواجه می شد. بنابراین جذب مهاجران برای کانادا صرفا انجام یک اقدام مثبت نیست، بلکه کاملاً  ضروری است.

آرشیو