آخرین اخبار

  • خانه
  • آخرین اخبار
  • تمرکز اداره مهاجرت برای سرعت بخشیدن به تکمیل بررسی درخواستهای مهاجرت

متخصصینی که واجد شرایط اخذ ویزای تجاری هستند بر...


آمار کانادا بررسی نیروی کار (LFS)


این واقعیت که در طی ۲۰ سال آینده جهان می تواند دچ...


شاید بالاخره زمان آن رسیده که این افر...


در ۴ جولای ۲۰۲۲، کانادا تغییرات قابل توجهی در سو...


PNPیک گزینه محبوب برای کارگران ماهر برای مهاجرت ب...


آرشیو