.: I.C.P Immigration Inc.

  • Home
مهاجرت تحت عنوان متخصص یکی از پرطرفدارترین برنامه های مهاجرتی کانادا می باشد. متقاضیان با درجه ای از تخصص یا مهارت مورد نیاز کشور کانادا و احراز سایر شرایط می توانند از امتیازات این برنامه بهره مند شوند.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید