.: I.C.P Immigration Inc.

  • Home
کانادا با دارا بودن زیرساختهای اقتصادی قوی قادر به عرضه امکانات فوق العاده ای به کارآفرینان و سرمایه گذاران برای ایجاد کار در کانادا میباشد . دولتهای استانی و فدرال امکانات و برنامه های  فوق العاده ای را جهت همراهی و پشتیبانی کارآفرینان برای ایجاد کار و استقرار هر چه سهل تر آنان در جامعه جدید درنظر گرفته است. ادارات مهاجرت کِبِک و دولت فدرال هر یک شرایط خاصی را برای واجد شرایط بودن متقاضیان به صورت مجزا دارند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمایید. متقاضیانی که سوابق مدیریت در امور بازر گانی داشته و در نظر دارند که کسب و کاری را در کانادا و کبک راه اندازی یا خریداری کنند، می توانند از فرصتهای این برنامه به نحو مقتضی بهره مند شوند. 

درصورتی که علاقه مند به داشتن اطلاعات در زمینه دیگر برنامه های مهاجرتی هستید به لینک های زیر مراجعه نمایید.