Quebec Entrepreneur Immigration Program - ICP Immigration Inc.

 برنامه کار آفرینان کبک از آغاز آگوست 2018، مجددا با سهمیه محدود  بازگشایی شد.
برای متقاضیانی که آگاهی به زبان فرانسه در مهارتهای شنوایی و مکالمه داشته و قادر به ارائه نتیجه آزمون در سطح B2 باشند، محدودیت سهمیه مطرح نیست.

به منظور واجد شرایط شدن، می بایست دارای شرایط زیر باشید:

 •    آمادگی اقامت در این استان را داشته باشید
 • ارائه طرح توجیهی برای ایجاد کسب و کار در استان کبک
 • توانایی ایجاد سپرده ضمانتی و سپرده ایجاد و راه اندازی بیزینس در یکی از موسسات مالی مورد تایید کبک را داشته باشید

 1. از سپرده راه اندازی به منظور ایجاد بیزینس تان استفاده خواهید کرد. مبلغ مورد نیاز برای این سپرده 200 هزار دلار کانادایی ( چنانچه بیزینس در خارج از محدوده منترال باشد) و  300  هزار دلار کانادایی چنانچه بیزینس در محدوده منترال باشد.

 2. مبلغ سپرده ضمانتی 200 هزار دلار کانادایی می باشد و به عنوان ضمانت برای ایجاد بیزینس در نظر گرفته می شود. پس از ایجاد و محقق شدن بیزینس این سپرده بازگردانده می شود.

 • به تنهایی و یا به همراه همسرتان مجموعاً مبلغ 900,000 دلار کانادایی دارایی خالص داشته باشید
 • در صورت ایجاد کسب و کار، مالکیت و کنترل حداقل 25 درصد ازکل سهام  الزامی است.
 • در صورت خرید کسب و کاری که دارای فعالیت در کبک می باشد، مالکیت و کنترل حداقل 51 درصد از کل سهام الزامی است.
 • در طی 5 سال گذشته از تاریخ درخواست می بایست سابقه مدیریت کسب و کار فعال داشته باشید.
 • علاوه بر آن، می بایست قادر به کسب حداقل امتیازات مورد نیاز براساس ماتریس امتیاز بندی این برنامه باشید :
 1. سن

 2. میزان تحصیلات

 3. آگاهی به زبان های انگلیسی و فرانسه

 4. توانایی مالی

برنامه سرمایه گذاری ایالت کبک

خویش فرمایان در کبک

برای متقاضیانی که آگاهی به زبان فرانسه در مهارتهای شنوایی و مکالمه داشته و قادر به ارائه نتیجه آزمون در سطح B2 باشند، محدودیت سهمیه مطرح نیست.

جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

۳ راه جالب برای درخواست مجوز کار سریع

فهرست ۲۰۲۳ مشاغل واجد شرایط برای LMIA های ساده شده در کبک

استان کبک سهمیه و برنامه های مهاجرتی سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد