Canada Provincial Nominee Programs - PNP - ICP Immigration Inc.

Provincial Nominee Programsدولت کانادا موافقتنامه ای را با 9 ایالت و 2 ناحیه در کانادا امضاء نموده که براساس آنها این ایالتها و نواحی اجازه دارند براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود مستقیماً متقاضیانی که علاقه مند اقامت در این ایالتها هستند را انتخاب و سپس به دولت کانادا برای صدور ویزای اقامت معرفی نماید.

هر یک شرایط مختلفی را با توجه به نیازهای اقتصادی و مهاجرتی خود برای متقاضیان پیش  بینی نموده اند.درخواست کنندگان پس از قبولی در مصاحبه با ایالت مربوطه موفق به اخذگواهی قبولی و پذیرش ایالتی شده و سپس مراحل اخذ ویزا از دولت مرکزی آغاز خواهد شد.

این برنامه برای اشخاصی که قصد اقامت در ایالت و یا ناحیه خاصی را دارند بسیار جذاب می باشد. دوره بررسی فایل متقاضی بسیار کوتاه است.

امکانات مهاجرتی بسیاری برای متخصصین و کارآفرینان و دانشجویان و کشاورزان با سپردن تعهد اقامت در ایالت مربوط مطرح است .سپرده و ضمانت های مالی نیز برای متقاضیان تجاری به منظور اجرای تعهدات سرمایه گذاری نیز از دیگر شرایط مطرح است. این برنامه ها صرفاً برای کارآفرینان و سرمایه گذارانی که تمایل به خرید و یا آغاز تجارت و سرمایه گذاری را دارند و قصد اقامت در ایالت مربوطه را دارند پیشنهاد می شوند. علاوه بر متقاضیان فوق متخصصین به ویژه پزشکان، پرستاران و یا متخصصین مامایی و غیره امکانات زیادی در صورت داشتن پیشنهاد کار از طرف کارفرمایان کانادایی در ایالات مربوطه را برای مهاجرت دارند.

نواحی و ایالتهای زیر دارای برنامه مهاجرتی فوق الذکر می باشند.

 

 


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

صدور 224 دعوت نامه در استان مانیتوبا

دعوت شورای شهرهای جهانی کانادا از تمام احزاب برای حمایت

استان ساسکچوان 45 کار آفرین را مورد گزینش قرار داد