Canada Provincial Nominee Programs - PNP - ICP Immigration Inc.

Provincial Nominee Programsدولت کانادا موافقتنامه ای را با 9 ایالت و 2 ناحیه در کانادا امضاء نموده که براساس آنها این ایالتها و نواحی اجازه دارند براساس نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود مستقیماً متقاضیانی که علاقه مند اقامت در این ایالتها هستند را انتخاب و سپس به دولت کانادا برای صدور ویزای اقامت معرفی نماید.

هر یک شرایط مختلفی را با توجه به نیازهای اقتصادی و مهاجرتی خود برای متقاضیان پیش  بینی نموده اند.درخواست کنندگان پس از قبولی در مصاحبه با ایالت مربوطه موفق به اخذگواهی قبولی و پذیرش ایالتی شده و سپس مراحل اخذ ویزا از دولت مرکزی آغاز خواهد شد.

این برنامه برای اشخاصی که قصد اقامت در ایالت و یا ناحیه خاصی را دارند بسیار جذاب می باشد. دوره بررسی فایل متقاضی بسیار کوتاه است.

امکانات مهاجرتی بسیاری برای متخصصین و کارآفرینان و دانشجویان و کشاورزان با سپردن تعهد اقامت در ایالت مربوط مطرح است .سپرده و ضمانت های مالی نیز برای متقاضیان تجاری به منظور اجرای تعهدات سرمایه گذاری نیز از دیگر شرایط مطرح است. این برنامه ها صرفاً برای کارآفرینان و سرمایه گذارانی که تمایل به خرید و یا آغاز تجارت و سرمایه گذاری را دارند و قصد اقامت در ایالت مربوطه را دارند پیشنهاد می شوند. علاوه بر متقاضیان فوق متخصصین به ویژه پزشکان، پرستاران و یا متخصصین مامایی و غیره امکانات زیادی در صورت داشتن پیشنهاد کار از طرف کارفرمایان کانادایی در ایالات مربوطه را برای مهاجرت دارند.

نواحی و ایالتهای زیر دارای برنامه مهاجرتی فوق الذکر می باشند.

 

 


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

چه کسانی شانس بهتری برای دریافت دعوت‌نامه از طریق اکسپرس انتری دارند؟

تعداد پذیرش‌های اکسپرس انتری و PNP طی سه سال آینده افزایش می‌یابد

نرخ بالای مشاغل خالی در کانادا