برنامه مهاجرتی منتخب استانی نیوبرانزویک بنا به توافق انجام شده با دولت فدرال کانادا ایجاد شده است. به عنوان یک برنامه اقتصادی، این برنامه نیروهای متخصص و سرمایه گذاران و کارآفرینانی را که قصد سکونت و مشارکت اقتصادی در این استان را دارند، از سراسر دنیا مورد پذیرش قرار می دهد.
برنامه  های این استان شامل موارد زیر است:

1-    نیروی متخصص با حمایت یکی از افراد خانواده وابسته در استان  (این برنامه  در حال حاضر بسته است.)
2-    نیروی متخصص با حمایت کارفرما
3-    فارغ التحصیلان خارجی در این استان
4-    کارآفرمایان استانی (این برنامه در حال حاضر بسته است .)
5-    برنامه  متخصصین مورد نیاز بازار کار استان از طریق اکسپرس انتری 


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

از مجوز تحصیلی تا اقامت دائم کانادا

مردم کدام شهرهای کانادا شادترین هستند؟