برنامه مهاجرتی منتخب استانی نیوبرانزویک بنا به توافق انجام شده با دولت فدرال کانادا ایجاد شده است. به عنوان یک برنامه اقتصادی، این برنامه نیروهای متخصص و سرمایه گذاران و کارآفرینانی را که قصد سکونت و مشارکت اقتصادی در این استان را دارند، از سراسر دنیا مورد پذیرش قرار می دهد.
برنامه  های این استان شامل موارد زیر است:

1-    نیروی متخصص با حمایت یکی از افراد خانواده وابسته در استان  (این برنامه  در حال حاضر بسته است.)
2-    نیروی متخصص با حمایت کارفرما
3-    فارغ التحصیلان خارجی در این استان
4-    کارآفرمایان استانی (این برنامه در حال حاضر بسته است .)
5-    برنامه  متخصصین مورد نیاز بازار کار استان از طریق اکسپرس انتری 


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

درخواست رفع کمبود نیروی کار از سوی انجمن تجارت کانادا به دولت فدرال

تجویز استراتژی پرستاری، برای جلوگیری از رشد کمبود نیروی کار پرستاری، در استان نیوبرانزویک

استان های حاشیه اقیانوس اطلس در دوسال اخیر سریع ‏ترین رشد جمعیت رادر طی دهه گذشته تجربه کرده اند