نیوفاندلند و لابرادور

برنامه های این استان با هدف کمک به مهاجران ماهر و خانواده هایشان برای زندگی و کار دراین استان ایجاد شده است. متقاضیان این برنامه علاوه بر اینکه  می بایست دارای شغل و یا پیشنهاد کاری ازیکی از کارفرمایان این استان باشند ، ملزم به ارائه مدرک اثبات توانایی مالی برای استقرار پس از اخذ اقامت دائم نیز هستند.

برنامه مهاجرتی آزمایشی فدرال برای منطقه آتلانتیک :

این برنامه به صورت آزمایشی از سال برای یک دوره آزمایشی سه ساله از سال 2017 راه اندازی شد . هدف ایجاد این برنامه جذب نیروهای متخصص مورد نیاز 4 استان حاشیه اقیانوس اطلس ، با کمک کارفرمایان منطقه است . استان نیوفاندلند و لابرادور، نیز  یکی از 4 استان منطقه میباشد که از طریق این برنامه نیروهای متخصص مورد نیاز خود را مورد گزینش قرار می دهد. 


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

اعلام ساده سازی گزینش متخصصین خارجی توسط استان نیوفانلند

گزارش گزینش های استانی در ماه نوامبر

استان نیوفانلند برنامه آزمایشی جدیدی را برای گزینش خارجیانی که با ویزای موقت در این استان اقامت دارند معرفی نمود