برنامه های  مهاجرتی استانی یوکان به شرح زیر میباشند

کارگران و متخصصین ماهر

متخصصینی که علاقه مند به درخواست اقامت دائم  بر اساس این برنامه مهاجرتی ملزم به داشتن پیشنهاد کار دائم و رسمی به صورت تمام وقت از یکی از کارفرمایان این استان میباشند.

اشتغال با پیشنهاد کار

در صورتی که دارای  اقامت موقت  تحصیلی و یا کار در این استان هستید و موفق به اخذ پیشنهاد کار از یکی از کارفرمایان این استان شدید واجد شرایط درخواست اقامت دائم از اداره مهاجرت استان یوکان میباشید.

سرمایه کذاری 

متقاضیان سرمایه گذاری که علاقه مند  به ایجاد کار و سرمایه گذاری و اقامت و استقرار در این استان میباشند واجد شرایط درخواست اقامت دائم بر اساس این برنامه مهاجرتی میباشند.


جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

آخرین اخبار

افزایش سهمیه پذیرش پناهندگان متخصص

انتاریو و سایر استان های دیگر کانادا به دنبال افزایش مهاجران نیروی متخصص در سال 2019

70% از رشد جمعیت کانادا را در سه ماه آخر سال 2017 مهاجران بین المللی تشکیل داده اند.