مجارستان

Hungaryمجارستان واقع در مرکز اروپا است و سرشار از تاریخ و فرهنگ می باشد.این کشور همچنین عضو اتحادیه اروپا و منطقه شنگن است.
زیر برنامه اقامت سرمایه گذاران مجارستان،متقاضیان می توانند موفق به دریافت اقامت موقت و یا دائم شوند.
 
مزایای اقامت موقت با حق تمدید سالانه
  • - سرمایه گذاری در اوراق قرضه تایید شده دولت.
  • - اعمال معافیت ویژه از اقامت حضوری به متقاضی اصلی و همه اعضای خانواده واجد شرایط درخواست اقامت.
  • - فرآیند درخواست سریع.همه متقاضیان واجد شرایط با دریافت اقامت موقت مجارستان در ظرف مدت کمتر از سه ماه،اجازه آزادانه سفر کردن در سراسر منطقه شنگن از جمله دیگر مزایای این برنامه مهاجرتی است.
 
مزایای اقامت دائم
  • - فرآیند درخواست منحصر به فرد برای متقاضی اصلی و تمام اعضای واجد شرایط خانواده بدون نیاز به سفر اجباری به مجارستان.
  • - فرآیند سریع و آسان برای درخواست اقامت دائم.متقاضیان و اعضای خانواده می توانند تنها ظرف مدت شش ماه پس از دریافت کارت اقامت موقت خود ،برای دریافت اقامت دائم درخواست بدهند.
  • - رفت وآمد آزادانه در سراسر منطقه شنگن.
 
جهت واجد شرایط بودن برای این برنامه مهاجرتی باید:
خرید ویژه اوراق قرضه از دولت مجارستان به ارزش 300000 یورو به مدت پنج سال که .پس از اتمام دوره سپرده ،اصل سرمایه بدون محاسبه بهره آن به سرمایه دار برمی گردد.برای امنیت سرمایه گذاری،شخص مسئول،یک گواهی غیر قابل فسخ که در آن مبلغ یک سرمایه گذاری به ارزش 300000 یورو برای یک دوره پنج ساله مشخص شده است به سرمایه گذار ارائه می گردد.این رسید سرمایه گذاری ،چهل و پنج روز پس از دریافت اجازه اقامت،برای سرمایه گذار صادر خواهد شد.
همچنین متقاضیان این شکل از سرمایه گذاری همه هزینه های مربوط به دریافت ویزا را شخصا پرداخت خواهند کرد.

جهت ارزیابی رایگان اینجا را کلیک نمایید
جهت ارسال سوالات خود و یا تنظیم وقت مشاوره  اینجا را  کلیک نمایید

آخرین اخبار