سقف مجوز تحصیلی

سازمان مهاجرت کانادا اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، فقط ۲۹۲,۰۰۰ مجوز تحصیلی به دانشجویان کالج و لیسانس اختصاص خواهد یافت، از میان کل ۳۶۰,۰۰۰ مجوزی که قرار است صادر شود. این تصمیم با هدف کنترل افزایش سریع تعداد دانشجویان بین‌المللی اتخاذ شده است.

این سقف شامل معافیت‌های خاصی نیز میباشد.همچنین استان‌ها نقش کلیدی در توزیع نامه‌ تأیید استانی (PAL) به دانشجویان دارند.

بریتیش کلمبیا و آلبرتا دستگاه‌های توزیع PAL خود را پیش‌تر تعریف کرده‌اند. با توجه به سقف‌ها و نقش استان ها، به علاقه مندان توصیه می‌شود که برای اطمینان از دریافت مجوز تحصیلی سریع عمل کنند.

آرشیو