آخرین اخبار

اداره مهاجرت کانادا اعلام نمود پرستاران خانگی که درخواست اقامت دائمشان تایید شده است می توانند برای درخواست...


در تاریخ 21 ماه مارچ استان پرنس ادوارد آیلند تعداد 151 دعوتنامه ارسال مدارک برای اخذ اقامت دائم برای منتخبین ای...


بالغ بر 300 نفر قادر به نام نویسی در برنامه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تاریخ 5 مارچ برای درخواست اقامت دائ...


در روز 20 مارچ 2019 حداقل امتیاز در نظر گرفته شده برای در خواست اقامت دائم کانادا، 2 امتیاز کاهش پیدا کرد.


سهمیه گزینش برنامه منتخبین استان انتاریو به 6 هزارو 900 افزایش یافت .


بر اساس تحقیقات انجام شده خانم دکتر Sara Rose Taylor پژوهش گر مرکزملی مهاجرت و هیئت کنفرانس امور مهاجرتی کانادا، در ...