آخرین اخبار

کارگران خارجی که برای اخذ مجوز کار در کانادا نیاز به اخذ گواهی ارزیابی تأثیر بازار کار( (LMIAدارند بر اساس برنا...


بر اساس اعلام قبلی اداره مهاجرت دانشجویان خارجی تا تاریخ 31 ماه اووت 2022 با تحصیل آنلاین واجد شرایط اخذ مجوز کا...


معرفی پرداخت کمک هزینه دولتی به ازاء روزی 10 دلار برای پرداخت هزینه های مهدکودک برای مهاجرین تازه وارد دارای ...


کانادا یکی از محبوبترین کشورها در دنیا برای مهاجرت، ادامه تحصیل و یا کار در میان متقاضیان کشور های مختلف دنی...


IRCC به دنبال رفع عقب ماندگی های اکسپرس انتری تا قبل از از سرگیری ارسال دعوت نامه های FSWP و CEC است.


اکثریت کانادایی ها از سطوح فعلی مهاجرت حمایت می کنند و معتقدند که مهاجران برای اقتصاد مفید هستند و نقش مهمی د...


آرشیو