آخرین اخبار

در تاریخ 14 نوامبر 2019، شرایط پذیرش تحت برنامه PEQ ( تجربه کار و یا تحصیل در کبک)، که پیش از این درتاریخ 1 نوامبر 2019...


در سالهای اخیر جمعیت دانشجویان خارجی در کانادا به سه برابر در دهه اخیر رسیده است و هم اکنون بالغ بر 600 هزار دا...


آخرین پذیرش اکسپرس انتری درتاریخ 13 نوامبر برگزار شد برای 3600 متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرد حد اقل امت...


در تاریخ 12 نوامبر جدیدترین پذیرش خود را برگزار کرده و طی آن برای 525 متقاضی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت...


یک مطالعه جدید توسط بانک توسعه تجارت کانادا نشان می دهد ، چشم انداز کارآفرینی در کانادا به لطف مهاجران به طور...


جدیترین خبرها از این حکایت دارند که استان منیتوبا در تاریخ 7 نوامبرتعداد 180 دعوتنامه برای متقاضیان واجد شرای...