آخرین اخبار

1600 دعوتنامه صادره برای متقاضیان واجد شرایطی که دارای تجربه کار دریکی از 6 حرفه مورد نیاز استان انتاریو در زمی...


به گفته اداره مهاجرت،پناهندگی و شهروندی کانادا، جزیئات چگونگی درخواست مهاجرت از طریق این برنامه در اوایل سا...


قرعه کشی برنامه جذب نیروهای متخصص در زمینه تکنولوژی استان انتاریو، مسیری برای اخذ اقامت دائم متخصصین تکنولو...


بنا به اطلاعیه رسمیه دولت کبک برنامه تجربه کبک (‏PEQ‏)‏‎ ‎، از تاریخ 10 جولای 2019 تا 1 نوامبر 2019 ، به ‏طور موقت ...


سیستم رتبه بندی جامع کانادا در قرعه کشی 10 جولای 2 امتیاز کاهش یافته و به 460 امتیاز رسید.


از میان354 دعوتنامه صادره در تاریخ 5 جولای، 91 دعوتنامه مربوط به متقاضیانی است که در سیستم اکسپرس اینتری ثبت نا...