آخرین اخبار

اداره مهاجرت کبک طی اطلاعیه ای اعلام کرد، مهلت ارسال پرونده های برنامه سرمایه گذاری کبک را تمدید کرد.


اعلام رسمی کانادا مبنی بر  پذیرش بالغ بر یک میلیون مهاجر تا پایان سال 2021 ،توجه رسانه های بین المللی را به خ...


زبان ها، با مفاهیم پیچیده هویتی ، ارتباطات، تطبیق سازی های اجتماعی ، آموزش و پرورش و توسعه ارتباطات اجتماعی ...


کشور کانادا امتیاز10  از 10 را برای آزادی مدنی کسب کرد و در ششمین رتبه از مجموع فهرست دموکراسی و واحد اقتصاد ...


دولت فدرال امروز اعلام کرد در روز 28 ژانویه ساعت 12 ظهر به وقت منطقه زمانی شرق(Eastern time (، برنامه کفالت والدین و پ...


اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در  اولین گزینش سال  2019  تعداد  3900  دعوتنامه برای متقاضی...