آخرین اخبار

دارندگان گواهی گزینش کبک ‏(CSQ)‏در طی دوره بررسی درخواست اقامت دایم دیگر قادر به تمدید مجوز کار موقت خود در صو...


در سال ۲۰۲۱ استان انتاریو ۱۹۸۰۰۰ مهاجر را پذیرفت که این تعداد ۴۹ درصد کل مهاجرینی که وارد کانادا شدند را تشکی...


در مجموع ۱۲۷ دعوت نامه تحت جریان کار و اکسپرس انتری بود. ۹ دعوت‌نامه تحت تاثیربرنامه کارافرینی با اخذ مجوز ک...


برنامه منتخبین استان نواسکوشیا دارای ۹ شاخه مختلف گزینش مهاجرین جدید به این استان است.

گزینش از طری...


برنامه های مهاجرتی این استان کلا به دو دسته اصلی زیر تقسیم میشوند:

  • شاخه متخصصین
  • شاخه گزینش اکسپ...


با وجود اینکه از سپتامبر سال گذشته تا کنون دولت تمرکز بالایی را به روی بررسی درخواستهای متقاضیان داخلی و خار...


آرشیو