آخرین اخبار

اگر آمریکایی یا مکزیکی هستید، ممکن است واجد شرا...


اگرچه انگلیسی و فرانسوی زبان های اصلی هستند که د...


انتاریو ۳۰ ITA تحت ع...


تعداد درخواست های معوقه متقاضیان IRCC


اداره مهاجرت کانادا برای اثبات رابطه با شر...


IRCC هنوز جزئیاتی در مورد برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها (PGP) ۲۰۲۳ منتشر نکرده است.


آرشیو